Opis doświadczenia:

Do probówki wlewamy nieco roztworu chlorku glinu. Kroplami dodajemy roztwór wodorotlenku sodu. Powstały osad dzielimy na dwie części. Do jednej porcji wodorotlenku glinu dodajemy dodatkową porcję roztworu NaOH, a do drugiej porcję kwasu solnego.

Obserwacje:

Biały osad wodorotlenku glinu roztworzył się zatówno w kwasie solnym jak i w wodorotlenku sodu. W obu wypadkach powstał klarowny roztwór.

Wnioski:

Wodorotlenek glinu jest wodorotlenkiem amfoterycznym-reaguje zarówno z mocnymi kwasami, jak i mocnymi zasadami.

Al(OH)3 + OH- ---> [Al(OH)4]-

Al(OH)3 + 3H+ ---> Al3+ + 3H20