Doświadczenie jest możliwe do wykonania, tylko przy użyciu palnika gazowego, gdyż konieczne jest uzyskanie temperatury około 1000 stopni Celsjusza. Przebieg: W probówce umieść rozdrobiony węgiel kamienny, zamknij probówkę korkiem z rurką odprowadzającą i intensywnie ogrzewaj w płomieniu palnika. Po kiku minutah ogrzewania do wylotu rurki odprowadzającej zbliż zapaloną zapałkę. Przerwij ogrzewanie probówki i ostrożnie przelej zgromadzoną na na dnie ciecz do innej probówki. Zbadaj zapach przelanej cieczy. Opis:Wydzielający się gaz zapala się u...