Doświadczenie jest możliwe do wykonania, tylko przy użyciu palnika gazowego, gdyż konieczne jest uzyskanie temperatury około 1000 stopni Celsjusza.

Przebieg:

W probówce umieść rozdrobiony węgiel kamienny, zamknij probówkę korkiem z rurką odprowadzającą i intensywnie ogrzewaj w płomieniu palnika. Po kiku minutah ogrzewania do wylotu rurki odprowadzającej zbliż zapaloną zapałkę. Przerwij ogrzewanie probówki i ostrożnie przelej zgromadzoną na na dnie ciecz do innej probówki. Zbadaj zapach przelanej cieczy.

Opis:Wydzielający się gaz zapala się u wylotu rurki odprowadzającej. Jest to gaz świetlny. Przelana do probówki ciecz ma intensywny zapach amoniaku-to woda pogazowa. Na dnie ogrzewanej probówki pozostaje czarny osad-smoła pogazowa i koks.

Produkty pirogenizacji węgla kamiennego:

*gaz świetlny

*woda pogazowa

*smoła pogazowa

*koks