Staropolskie wyobrażenia Portugalczyków Moją pracę chciałabym oprzeć na dwóch źródłach: „Zbiorze potrzebniejszych wiadomości” Ignacego Krasickiego oraz „Magazynie Warszawskim Pięknych Nauk Kunsztów i różnych wiadomości dawnych i nowych dla zabawy i pożytku osób obojej płci wszelkiego stanu i smaku ” . Dzięki nim poznamy zasób wiedzy ówczesnej elity na temat kultury portugalskiej. Portugalczycy są narodem mieszanym, różnorodnym. To znaczy, że kolejne ludy, które podbiły ten teren miały swój wkład w rozwój tamtejszej kultury. Byli to przede wszystkim Mauretańczycy i ludność żydowska. Niejaki król Jan II, zwany Księciem Doskonałym miał przyjąć wypędzonych Żydów z Hiszpanii w roku 1792.Tu pojawiają się wątpliwości dotyczące chronologii w „Magazynie Warszawskim”, ponieważ Jan II sprawował rządy w latach 1481-1495.Prawdą natomiast jest, że wielu z przybyłych przyjęło wiarę chrześcijańską. Niemały w tym udział miał następca Jana, Emanuel I Szczęśliwy, który wszelkimi sposobami starał się nawrócić niewiernych. Od siebie dodam, że kultura chrześcijańska na tych terenach sięga czasów rzymskich. Rzymianie jako pierwsi zaczęli organizować diecezje. Od kiedy natomiast przybyli Swewowie i Wizygoci, kler podległy był soborom wizygockim. Najazd Arabów niewielkich dokonał szkód w organizacji. Poza tym, Portugalczycy chętnie brali udział w licznych pielgrzymkach do jednego z głównych ośrodków chrześcijaństwa Santiago de Compostella w Galicji. Wznosili również wiele okazałych świątyń. Okres intensywnych prac budowlanych przypada na wiek XII. Duża rola w kształtowaniu kultury chrześcijańskiej przypadła Świętej Inkwizycji, o czym informuje „Magazyn Warszawski”-„Prawda, że ten Trybunał, który nigdzie nie miał tak nieokreślonej władzy jak w Hiszpanii i Portugalii, używał wszystkich środków dla odkrycia i wytępienia żydów tajemnych...” . Instytucja ta działała od roku 1536 i z pewnością nie przysporzyła chluby Portugalii. Ponieważ niewielu było luteran w kraju, represje dotknęły przede wszystkim Żydów. Tym, którzy popełnili apostazję, konfiskowano ziemię. Wprowadzono cenzurę, która uniemożliwiła dotarcie ideii europejskiej. Zapanowała bezwstydna moda na donosicielstwo w imię wyższych wartości religijnych. I tak zasiano w mentalności portugalskiej ziarno nietolerancji. Portugalczycy uchodzą za naród skory do żartów i dowcipkowania, co raczej można poczytac za cechę pozytywną. Świadczyć może o zdrowym dystansie ludzi do samych siebie. Cenią sobie naukę i przywiązują wagę do wykształcenia. Zwłaszcza wśród kleru można spotkać ludzi o szerokich horyzontach intelektualnych....