SPIS TREŚCI

I. Marketingowa Istota Produktu

- Cechy identyfikacyjne przedsiębiorstwa

- Krótka charakterystyka zasobów

- Główne segmenty nabywców

- Marketingowa istota produktu

II. Wartości przekazywane klientom, koszty ponoszone przez klienta

- Wartość

- Koszty

III. Specyfikacja usług przed sprzedażowych, sprzedażowych i po sprzedażowych

- Usługi przed sprzedażowych

- Usługi sprzedażowych

- Usługi po sprzedażowych

IV. Główne siły rynkowe działające na firmę (Model Portera)

- Siły rynkowe

- Odpowiedź firmy na działające siły rynkowe (Marketing mix)

V. Ocena efektywności, skuteczności i racjonalności

VI. Innowacje produktowe

Źródła

Metody

gromadzenia informacji

Treści innowacji

VII. Innowacje komunikacji marketingowej

VIII. Innowacje kadrowe i technologiczne oraz ich wpływ na otoczenie

IX. Innowacje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem przez głównego menedżera

X. Analiza SWOT

XI. AbstraktI. Marketingowa Istota Produktu

Cechy identyfikacyjne przedsiębiorstwa

Klub Naprzód Akuna Janów jest półprofesjonalnym klubem wielosekcyjnym, główna dyscyplina którą zajmuje się Klub jest hokej na lodzie. W klubie jest kilka grup wiekowych w tym seniorzy (główna drużyna), którzy grają w ekstralidze. Zarząd klubu składa się z trzech osób: prezesa – Janusza Grycnera, wiceprezesa – Jarosława Nowoka oraz sekretarza Henryka Musika.

Lodowisko na którym odbywają się zajęcia i treningi podopiecznych klubu znajduje się w Katowicach – Janowie przy ulicy Zofii Nałkowskiej 10. Natomiast siedziba zarządu Klubu mieści się w Katowicach – Ochojcu na ulicy Leśnej 13.

Krótka charakterystyka zasobów

Zasoby ludzkie to: członkowie zarządu, czyli prezes Janusz Grycner, wiceprezes Jarosław Nowok, sekretarz Henryk Musik oraz Zbigniew Niemczyk; trenerzy głównej drużyny - Vlatislav Zaruba i Krzysztof Kulawik, kierownikiem głównej drużyny – Andrzej Copa, trener juniorów - Arkadiusz Sonke, trener juniorów młodszych – Józef Maryniok, kierownik juniorów młodszych – Waldemar Freiherr, trener żaków starszych – Henryk Wojtynk, trener dziewcząt – Paweł Palent, drugi trener dziewcząt – Grzegorz Klich oraz kierownik drużyny dziewcząt - Piotr Grzemski; lekarz Tomasz Powróżniak oraz masażyści Krystian Hankus i Robert Węgrzyn; drużyna składa się z 31 zawodników: trzech bramkarzy: Cezarego Mazy, Tomasza Nowaka i Jacka Zająca; obrońców: Jaromira Bednarka, Kamila Drimala, Michała Działo, Grzegorza Gąski, Martina Karafiata, Michała Kotlorza, Łukasza Kulika, Grzegorza Lipińskiego, Tomasza Marznicy, Tomasza Peksy i Marka Szymańskiego; napastników: Mariusza Ćmoczka, Łukasza Elżbieciaka, Michała Gryca, Dariusza Halucha, Tomasza Jóźwika, Michała Kimela, Marka Koszowskiego, Marcina Krzysteczko, Tomasza Mirochy, Filipa Mleko, Rafała Pluteckiego, Marka Pohla, Marka Sowińskiego, Andrieja Szoke, Marcina Węgrzyna, Łukasza i Dariusza Zimki.

Zasobów rzeczowych to: wyposażenie zawodników tzn.: ochraniacze, kaski, łyżwy, stroje, rękawice, kije; lodowisko; sklepik znajdujący się na terenie lodowiska, z którego dochód przeznacza się na rzecz klubu; siedziba zarządu i jej wyposażenie.

Zasoby finansowe klubu to przede wszystkim wsparcie sponsorów, dofinansowania z Unii Europejskiej oraz z Urzędu Miasta. Klub wydaję pieniądze głównie na sprzęt dla zawodników, drobne opłaty związane z wynajęciem lodowiska (są to małe kwoty), wyposażenie sklepiku na lodowisku wynagrodzenia dla członków drużyny i jej zaplecza oraz trenerów drużyn młodzieżowych, służb porządkowych oraz firmy ochroniarskiej. Wydatki na sprzęt dla jednego zawodnika to w przybliżeniu:

 Kask – od 200 do 400 zł

 Kratki lub pleksi – od 100 do 250 zł.

 Naramienniki – od 100 do 350 zł.

 Oczekiwanie łokci - od 50 do 250 zł.

 Rękawice – od 200 do 400 zł.

 Spodnie – od 150 do 350 zł.

 Nagolenniki - od 110 do 300 zł.

 Łyżwy – od 400 do 2000 zł.

 Kije – od 500 do nawet 6000 zł.

Wyposażenie bramkarza różni się trochę od zwykłego zawodnika i jest droższe:

 Maska – od 630 do 1300 zł.

 Łapka – od 250 do 800 zł.

 Zapór – od 180 do 700 zł.

 Łyżwy – od 300 do 1300 zł.

 Dres – od 50 do 200 zł.

 Kamizelka – od 300 do 1000 zł.

 Spodnie – od 200 do 600 zł.

 Ochraniacz karku – od 30 do 200 zł.

 Inne ochraniacze – od 100 do 250 zł.

 Kij bramkarski – od 200 do 300 zł.

 Parkany – od 700 do 5500 zł.

Na zasoby informacyjne składa się wiele rzeczy takich jak: kontrakty z zawodnikami i sponsorami, umowa z zarządcą lodowiska i urzędem miasta, bazy danych o konkurencyjnych klubach, statystyki zawodników, statystyki z meczów oraz bilanse meczów poszczególnych drużyn. Te ostatnie to bardzo cenne informacje dla zawodników oraz trenerów. Do zasobów tych zaliczamy również informacje z otoczenia klubu, np. stan bezrobocia w regionie, sytuacja finansowa społeczeństwa, itd.

Główne segmenty nabywców

Klub sportowy, którego głównym produktem jest widowisko sportowe może podzielić swoich nabywców na dwa główne segmenty. Pierwszym z nich są Kibice bez których żaden klub nie miał by prawa bytu na rynku. Są oni miara ważności Klubu na rynku zaraz obok sukcesów sportowych. Klub stara się zaspokoić ich potrzeby najlepiej jak potrafi choć czasami wcale nie należy to do łatwych zadań. Segment ten posiada wiele potrzeb m.in.: Potrzeba uczestniczenia w imprezie masowej, bezpieczeństwa w czasie widowiska sportowego, akceptacji otoczenia, chęć członkostwa w grupie o podobnych zainteresowaniach, przebywania między ludźmi, zobaczenia rywalizacji, odreagowania i odprężenia się oraz chęć wyżycia się dopingując swoja drużynę.

Drugim segmentem są Sponsorzy. To ten segment pozwala na zaistnienie klubu, poprzez środki finansowe które poszczególne firmy i przedsiębiorstwa ofiarują w zamian za reklamę.

Marketingowa istota produktu

Marketingową istotą produktu jest podstawowa korzyść lub zdolność produktu do rozwiązywania określonego problemu nabywcy, dla której jest on kupowany. Odpowiada na pytanie, co w rzeczywistości nabywca kupuje. Istota widowiska sportowego, jakim jest mecz hokejowy, jest zaspokojenie potrzeby zabawy, rozrywki, przeżywania emocji związanych z sytuacja na lodowisku oraz z przywiązaniem kibica do klubu, wyżyciem się tzn. odreagowanie stresów poprzez kibicowanie ukochanej drużynie, spotkania się ze znajomymi i wspólnym przezywaniem emocji, poczucia przynależności do grupy jaką w tym przypadku jest grupa kibiców klubu, rywalizacji poprzez konkurencyjny doping kibiców dwóch drużyn oraz utożsamianie się z drużyną i pomoc jej w pokonaniu przeciwnika poprzez kibicowanie. W przypadku gdy na mecz przyjadą kibice przeciwnej drużyny, widowisko sportowe może (choć jest to karalne) zaspokajać potrzebę wyżycia się w inny sposób niż kibicowanie oraz potrzebę wzrostu adrenaliny. Na szczęście sytuacja taka zdarza się bardzo rzadko w przypadku hokeja.

II. Wartości przekazywane klientom, koszty ponoszone przez klienta

Wartość

Podczas widowiska klientom przekazywane są głównie wartości nie materialne. Klient otrzymuj dawkę adrenaliny związaną z gra zawodników na lodowisku. Na meczu Kibic może wyżyć się i odprężyć poprzez doping swojej drużyny. Widowisko sportowe jest formą rozrywki dla całej rodziny.Koszty

Klient ponosi koszty finansowe w postaci zapłacenia za bilet odpowiedniej kwoty co w przypadku Klubu wynosi 7 zł bilet normalny, 5 zł bilet ulgowy. Ten koszt ponosi każdy który chce się znaleźć na widowisku sportowym. Prócz tego kliencie (Kibice) mogą kupić sobie cos do picia czy jedzenia w bufecie przy boisku. Kosztem finansowym jest też zakup gadżetów klubowych, dostępnych w budce nagłośnieniowej.

Koszty zużytego czasu klienta wahają się w granicach 1,5 do 2 godzin. Czas może ulegać zmianie w zależności od tego skąd dany kibic dojeżdża i w jaki sposób dociera na miejsce (autobus, samochód, itd.).

Koszty zużytej energii i zaangażowania psychicznego wiążą się z tym czy dany kibic przyszedł tylko zobaczyć widowisko czy tez wspomóc swoja drużynę dopingiem. W drugim przypadku zaangażowanie i wkład energii jest dużo większy.

III. Specyfikacja usług przed sprzedażowych, sprzedażowych i po sprzedażowych

Usługi przed sprzedażowych

Do usług przedsprzedażowych należy informowanie o widowisku sportowym. Odbywa się to za pomocą plakatów informacyjnych na których podane jest miejsce, czas widowiska jak również kto będzie grał i w jakiej cenie sa bilety.

Usługi sprzedażowych

W przypadku widowiska sportowego usługi świadczone podczas sprzedaży to możliwość zakupu czegoś do jedzenia lub picia, nabycia gadżetów sportowych. Dodatkowa rozrywka jaką jest puszczana muzyka oraz konkursy między tercjami.Usługi po sprzedażowych

Usługa posprzedażowa w przypadku widowiska sportowego jest retransmisja meczu w telewizji, artykuł w gazecie czy Internecie na temat tego co działo się na widowisku, jaki był wynik.

IV. Główne siły rynkowe działające na firmę (Model Portera)

Siły rynkowe

Siły rynkowe czyli groźba wejścia nowych konkurentów, groźba substytutów, siła klientów i siła dostawców. W przypadku Klubu sportowego Naprzód Janów nową konkurencją mogą być kluby które awansują do ekstraklasy z pierwszej ligi. Substytutami zagrażającymi klubowi są inne dyscypliny sportowe rozwijające się w okolicy np. piłka nożna i siatkówka oraz związane z nimi widowiska sportowe. Siłę klientów stanowią tu głównie kibice, dzięki którym, jak już zostało wspomniane, mierzy się ważność klubu. Siłą dostawców w klubie sportowym są zawodnicy i wszyscy którzy działają w klubie (trenerzy, lekarze, kierownicy).

Odpowiedź firmy na działające siły rynkowe (Marketing mix)

Produkt: Widowisko Sportowe. Klub Naprzód Janów znajduje się w ekstralidze czyli rozgrywki odbywają się na wysokim poziomie.

Cena: na widowisko sportowe sprzedawane są bilety w cenie 7 zł i 5 zł. Klub nie przewiduje żadnych rabatów. W przyszłości możliwe jest wprowadzenie karnetów dla najwierniejszych kibiców oraz biletów rodzinnych.

Dystrybucja: miejscem wytworzenia i sprzedaży widowiska sportowego, w naszym przypadku meczu Hokeja na lodzie, jest lodowisko.

Promocja: o każdym meczu kibice informowanie sa poprzez plakaty informacyjne, informacje o meczach znajdują się również na stronie klubu. Promocją widowiska w tym przypadku może być również fakt że kibice mogą przychodzić na treningi hokeistów.

V. Ocena efektywności, skuteczności i racjonalności

Klub osiągnął swoje cele. Cele te to: rozpowszechnienie hokeja na lodzie na Śląsku, zdobywanie jak najlepszych wyników sportowych, walka z patologią w regionie, poprzez sport, rozpowszechnienie wizerunku klubu na cała Polskę.

VI. Innowacje produktowe

Źródła

Źródłem innowacji produktowej w klubie sportowym, którego głównym (choć nie jedynym) produktem jest widowisko sportowe, są uregulowania prawne oraz wzrost wymagań nabywców (czyli kibiców).

Metody gromadzenia informacji

Jedną z metod gromadzenia informacji będzie, bieżące zapoznawanie się ze zmianami w ustawach dotyczących widowisk sportowych np. ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

Druga metoda są badania opinii publicznej przeprowadzane wśród kibiców Klubu. Bardzo dobrze sprawdza się tutaj strona internetowa, na której umieszczone jest forum. Tam wszyscy mogą wyrazić swoje zdanie, zażalenia i sugestie dotyczące klubu.

Treści innowacji

Widowisko sportowe stało się bardziej bezpieczne, poprzez wprowadzenie dodatkowej ochrony na teren obiektu, na którym się odbywa. Wynajęto firmę ochroniarską, która ochrania obiekt oraz ludzi znajdujących się w nim. Prócz tego klub współpracuje z policja oraz ma grupę specjalnie wyszkolonych ludzi do ochrony obiektu.

Jeśli chodzi o kibiców, to otwarto sklepik na lodowisku w którym można coś zjeść lub się czegoś napić w przerwie meczu. Zaczęto puszczać muzykę w przerwach w grze oraz zorganizowano konkursy w przerwach.

VII. Innowacje dystrybucji i komunikacji marketingowej

Miejscem wytworzenia i świadczenia usługi – widowiska sportowego, jest lodowisko, które w ostatnich latach zostało wyremontowane. Został podwyższony jego standard oraz bezpieczeństwo.

W klubie sportowym komunikacja marketingowa jest bardzo ważna. To ona pozwala na porozumiewanie się ze sponsorami, kibicami oraz z konkurencją, czyli innymi klubami sportowymi.

Innowacją w dzisiejszych czasach jest płynny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi wyżej wymienionymi grupami. Istnieje wiele technologii, które go umożliwiają.

Z każdym ze sponsorów prowadzone są rozmowy indywidualne, dla każdego opracowuję się indywidualna ofertę według jego potrzeb.

Komunikacja z klientami odbywa się poprzez Internet lub osobista rozmowę. Wielu z najwierniejszych kibiców posiada numer telefonu do prezesa klubu i może się z nim osobiście skontaktować w razie jakiś sugestii czy zażaleń.

Z konkurencją wygląda to całkiem inaczej. Zarząd klubu przed każdym z meczów spotyka się lub rozmawia nie osobiście z zarządem klubu konkurencyjnego po to by ustalić jacy zawodnicy zostaną wystawieni na lód, jaka sytuacja panuje w klubie, ustala się liczbę osób, które ewentualnie mogą przyjechać na mecz (z tym wiąże się zatrudnienie dodatkowej ochrony oraz powiadomienie wszystkich służb w okolicy tzn. straży pożarnej, policji oraz pogotowia), itd.

VIII. Innowacje kadrowe i technologiczne oraz ich wpływ na otoczenie

We współczesnym zarządzaniu w klubie sportowym można wyróżnić 3 główne segmenty zarządcze. Jest to: Menedżer organizacji sportowej, menadżer selekcjoner oraz Trener uzdolnionego sportowca.

Menadżer organizacji sportowej.

- Do jego zadań należy m.in. zarządzanie całym klubem -instytucją, zabezpieczenie podstaw finansowych, materialnych, prawnych i organizacyjnych jego funkcjonowania; tworzenie strategii rozwoju. W Naszym klubie taką funkcje pełni prezes klubu.

Menadżer selekcjoner:

- Jest osobą odpowiedzialną za zatrudnienie, kwalifikowanie, selekcjonowanie i promowanie kadry sportowej i trenerskiej. Do jego zadań należy długofalowa budowa koncepcji sekcji i zespołu, pozyskiwanie sponsorów, promowanie imprez, pozyskiwanie zawodników i przygotowywanie kontraktów. Dba wreszcie o zaplecze techniczne i lecznicze wspierające proces treningowy. W klubie podobnie jak wyżej tymi sprawami zajmuje się prezes, wiceprezes oraz kierownicy drużyn.

Trener uzdolnionego sportowca:

- Koncentruje się bezpośrednio na kierowaniu procesem treningowym. Opracowuje strategię rozwoju kariery sportowej zawodnika, budowy zespołu, prowadzenie zawodników w zawodach, planowanie procesu przygotowań do najważniejszych imprez. Współpracuje z zespołami wspierającymi proces treningowy.

Innowacja ta wpłynęła znacznie na otoczenie sportowe, zarówno na zawodników jak i całe kluby sportowe. Taki podział władz w klubie sportowym pozwala na lepsze zarządzanie nim oraz umozliwia wyższe wyniki na rynku oraz w sporcie. Tym samy przyczynia się to do wzrostu atrakcyjności widowisk sportowych.

Do innowacji technologicznych można zaliczyć coraz to lepszy sprzęt hokejowy oraz nowe przepisy hokeja na lodzie. Sprzęt staję się coraz bardziej bezpieczny, tzn. zmniejsza się ryzyko uszkodzenia ciała zawodnika lub utraty zdrowia. To samo tyczy się przepisów, które staja się coraz bardziej zaostrzone.

IX. Innowacje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem przez głównego menedżera

Głównym menadżerem klubu sportowego jest prezes. Jego zadania podane sa powyżej. Poprzez podział władz zdjęto z niego niektóre obowiązki. Może on teraz skupić się na dobrym wizerunku klubu i udoskonalaniu jego organizacji.

X. Analiza SWOT

1. Mocne strony (Strengths):

 Trzymanie się tradycji (od początku klub nie zmienił barw ani nazwy).

 Klub jest symbolem miasta a w zasadzie dzielnicy.

 Zarząd klubu tworzą kompetentne i ambitne osoby z dużą wiedzą i możliwościami.

 Rozwój młodych talentów i współpraca z okolicznymi szkołami.

 Stabilni sponsorzy zapewniający stałe dofinansowanie.

 Dobra współpraca z władzami lokalnymi.

 Rodzinna atmosfera na meczach, tzn. spokój na trybunach i wspólny doping wszystkich kibiców.

 Drużyna w ekstralidze hokejowej.

2. Słabe strony (Weaknesses):

 Słabo rozwinięte systemy promocji klubu.

 Zbyt mała kadra zarządcza.

 Dość małe lodowisko, przy większych imprezach nie jest w stanie pomieścić większej liczby kibiców.

3. Szanse w otoczeniu (Opportunities):

 Brak klubu sportowego na tak wysokim poziomie.

 Duże firmy produkcyjne i handlowe w okolicy mogą stać się potencjalnymi sponsorami.

 Przywiązanie kibiców do klubu.

 Możliwość współpracy z mediami w regionie.

 Pojawienie się nowych sponsorów.

4. Zagrożenia w otoczeniu (Threats):

 Słabe zainteresowanie hokejem na lodzie.

 Stereotypy mówiące o niebezpieczeństwie widowisk sportowych.

 Możliwości kontuzji czołowych graczy.

 Degradacja do niższej klasy rozgrywek.

Z analizy SWOT wynika, że Klub posiada więcej mocnych stron i szans w otoczeniu niż zagrożeń i słabych stron. Co bardzo ułatwi mu rozwój w przyszłości. Eliminację słabych stron bardzo ułatwiła by dodatkowa pomoc finansowa lub cięcia budżetowe klubu na inne działy.

X. Abstrakt

Klub Akuna Naprzód Janów to półprofesjonalny klub sportowy, którego głównym produktem jest widowisko sportowe. Nabywcami tego produktu są dwa segmenty rynkowe: kibice i sponsorzy. Produkt dostarcza wielu wartości klientom ale również naraża ich na koszty. Usługi świadczone przed, podczas oraz po sprzedaży to informowanie o świadczeniu usługi, wyświadczenie jej, usługi towarzyszące (np. gastronomiczne), retransmisja telewizyjna. Dzięki licznym innowacja w świecie sportu coraz łatwiej jest zarządzać klubem sportowym oraz brać udział w rywalizacji sportowej. Nasz klub sportowy posiada wiele mocnych stron które pozwalają mu na utrzymanie swojej pozycji na rynku lub tez jej polepszeniu.