Genetyka jest to nauka o przekazywaniu cech dziedzicznych organizmom potomnym, wraz z nauką o genach, które stanowią materialne podłoże warunkujące ujawnianie się cech. Medycyna jak i genetyka rozwijają się w obecnych czasach bardzo szybko co ma swoje negatywne jak i pozytywne strony Jednym z pozytywnych skutków jest tworzenie w rolnictwie nowych gatunków roślin uprawnych. Poprzez wprowadzanie do nich nowych genów można uzyskać rośliny o wyższej wydajności plonów, a także większej odporności na szkodniki, warunki pogodowe, środki ochrony roślin (pestycydy) zawierały więcej witamin i substancji odżywczych i np. niosły ze sobą szczepionki przeciwko określonym chorobom (obniżenie kosztów szczepień). Współcześnie próbuje się zastosować metody klonowania do ocalenia gatunków zagrożonych wyginięciem. Z kolei wprowadzając do bakterii geny ludzkie można uzyskać kolonie produkujące ludzkie białka. Genetyka jest niezwykle ważna i pomocna w medycynie. Dzięki niej uratowano już życie i zdrowie wielu ludzi. Daje możliwość określenia genomu ludzkiego i tym samym stwierdzenia czy nie zachoruje on w przyszłości np. na nowotwór. Udało się stworzyć testy na obecność wirusa HIV w organizmie człowieka i podjęto pierwsze kroki w próbie leczenia AIDS. Ma również duże zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym:. produkcji leków i szczepionek. Szczególnie duże znaczenie mają tu insulina podawana chorym na cukrzycę, hormon wzrostu, czynnik krzepnięcia krwi oraz szczepionki wirusowe i bakteryjne. W medycynie sadowej porównuje się genetyczne cechy fragmentów biologicznych znalezionych na miejscu przestępstwa lub przypuszczalnie pochodzących z przestępstwa z genetycznymi cechami podejrzanego. Zastosowanie metod genetycznych w sadownictwie pozwala na uwolnienie osoby niewinnej od podejrzeń a skazanie osoby winnej. Już pojedyncza genetyczna różnica między próbkami zebranymi z miejsca przestępstwa a próbką pochodzącą od podejrzanego jest dowodem w sprawie. Współczesna genetyka kryje za sobą nie tylko korzyści ale również zagrożenia. Istnieje prawdopodobieństwo ze może zmienić różnorodność genetyczna tzw. utrata genów. Naukowcy próbują stworzyć "Człowieka Przyszłości" programują jego kod genetyczny i ulepszają go pod każdym względem. Wizja jest kusząca ale nie trzeba wielkiej wyobraźni...