Polska w okresie złotego wieku była jednym z najbardziej tolerancyjnych państw w Europie. Właśnie ten czas dla Polski był najbardziej pomyślny. Wojny które się w tamtym czasie odbywały (z Moskwą Krzyżakami i Tatarami) nie przyczyniły Polsce żadnych strat. Powstały wielkie dzieła malarskie i architektoniczne/ Wszystkim grupom społecznym wiodło się bardzo dobrze – szlachcie duchownym mieszczanom jak i chłopom. Na ich stołach pojawiał się żytni chleb i wiele rodzai kasz. Znajdowały sie tez warzywa zawierające w sobie witaminy – groch i kapustę oraz wołowina. To wszystko popijali piwem ponieważ wtedy w Polsce nie znali jeszcze kawy i herbaty. Dzięki temu przestał panować głód i niedożywienie na ulicach. Choć zdarzały się choroby związane z żołądkiem bądź po prostu z obżarstwem. Mieszkali najczęściej w drewnianych domach. Dlatego większość z nich spała niespokojnie bo obawiała się pożaru Niestety tylko 5% wszystkich budynków były murowane Coraz większe znaczenie zyskiwał handel i rzemiosło między innymi dlatego ze w Polsce coraz więcej osadzało się mieszkańców żydowskich która tradycyjnie zajmowała się tymi dziedzinami gospodarki. Pojawiły się silne instytucje finansowe udzielające pożyczek mieszkańcom jak i rodzinie królewskiej. Dzięki księżniczce Bonie do Polski wkroczył włoski renesans i humanizm. Zaczęto budować nowe szkoły. Nie tylko parafialne ale i oparte na nowych wzorach gimnazja humanistyczne. Zaczęto dużą produkcje druku w większych miastach takich jak karków i Gdańsk. Już nie drukowano i wyłącznie po łacinie ale również w ojczystym języku. Najwybitniejszymi pisarzami złotego wieku był Mikołaj Rej i Jak Kochanowski Mikołaj Rej jako jeden z niewielu zaczął pisać poezje w jerzyku ojczystym ale dopiero Jan Kochanowski wprowadził nasz język na wyżyny Szesnastowieczną Rzeczpospolite zamieszkiwali nie tylko katolicy ale też prawosławie zwłaszcza na terenach litewskich orz Żydzi którzy w dużych ilościach przyjeżdżali do polski z zachodu Europy ociekając przed antyżydowskimi zamieszkami. W Europie wzrosło zapotrzebowanie na zborze którego Polska szlachta stała się producentem i znowu stawała się bogatsza Szlachta to określenie wywodzące się z języka niemieckiego oznaczającego „ród”. Szlachta posiadała szereg przywilejów i obowiązków. Szlachcicem zostawało się z urodzenia czyli wywodzącym się od rodziców o takim samym pochodzeniu lub od 1505r przynajmniej ojciec powinien pochodzić ze szlachetnego rodu. Formalnie w Polsce nie istniało rozróżnienie na szlachtę niższa czy wyższa Z czasem i napływem zagranicznej szlachty zaczęto coraz głębiej oddzielać...