W epoce romantyzmu idea Mesjanizmu była popularna w krajach walczących o niepodległość. W części III Dziadów Polska została porównana do Chrystusa. Najwięcej dowiadujemy się o tym w widzeniu księdza Piotra, które możemy podzielić na trzy części. Na początku widzenia dowiadujemy się już, że Polska i jej cierpienia będą porównane do mąk Syna Bożego. Zaborcy Polski są nazwani Herodem, tyranem. Polacy prześladowani są jak pierwsi chrześcijanie, zaś cały naród cierpi męki dla zbawienia innych narodów. We śnie księdza, tak jak Chrystus uszedł z rąk Heroda, tak "jedno dziecię" umknęło z rąk cara. Będzie to wielki wskrzesiciel narodu, a imię jego będzie "czterdzieści i cztery". Rolę Piłata w sprawie Polski odegra Francja. Proszeni o pomoc Francuzi uznali, że jeśli Polacy sprzeciwiają się woli Rosji, burzą spokój całej Europy i trzeba ich ujarzmić. Trzej zaborcy porównani zostali do trzech ramion krzyża, jaki musi dźwigać naród polski. Nie znaleziono winy w Polakach, jednak motłoch domaga się kary. Polska zostanie ukrzyżowana: "Ukrzyżuj!- on cesarza koronę znieważa!". Polska jest obrażana, szydzą z niej, cała Europa przygląda się z obojętnością cierpieniom narodu, jak gapie patrzyli na ukrzyżowanego Chrystusa. Jedyną osobą płaczącą nad ukrzyżowanym dzieckiem jest matka, Wolność. Austriak daje mu ocet, Prusak żółcią go poi. Stłumienie przez Moskali powstania i wcześniejsze zbrodnie- zabijanie Polaków, w widzeniu podsumowane są słowami: "Patrz, oto żołdak Moskal z kopiją przyskoczył/ I krew niewinną z narodu wytoczył". Polska umiera. Jednakże napawa to serca Polaków nadzieją- gdy Chrystus skonał, zmartwychwstał. Tak samo zmartwychwstanie naród polski, gdy tylko nadejdą lepsze czasy. Ostatnia część widzenia ma charakter proroctwa. Jest w nim mowa o wskrzeszeniu narodu, który wcześniej uszedł jako dziecię z rąk Heroda- zaborcy. Jest opisany jako wspaniały mąż,...