Najważniejszym źródłem zmienności uwarunkowanej genetycznie są mutacje w DNA komórki rozrodczej lub zygoty. Jeżeli mutacja zostanie przekazana do dzielących się komórek, a jest mutacją niekorzystną dla organizmu, dochodzi do obumarcia zarodka już we wczesnych fazach jego rozwoju lub zaraz po urodzeniu. Natomiast mutacje...