Są to głównie skamieniałości, czyli resztki albo ślady organizmów pochodzących z wcześniejszych epok geologicznych, które przetrwały do dzisiaj: - szczątki kopalne, czyli fragmenty szkieletów: szkielety dinozaurów - odciski lub odlewy pradawnych istot odciski mięczaków w skałach wapiennych - typowe skamieniałości: skamieniały las w...