Są to głównie skamieniałości, czyli resztki albo ślady organizmów pochodzących z wcześniejszych epok geologicznych, które przetrwały do dzisiaj:

- szczątki kopalne, czyli fragmenty szkieletów: szkielety dinozaurów

- odciski lub odlewy pradawnych istot odciski mięczaków w skałach wapiennych

- typowe skamieniałości: skamieniały las w Arizonie

- zakonserwowane w bursztynie zwierzęta : owady, pajęczaki

- zwierzęta zmarznięte w wiecznej zmarzlinie: mamut syberyjski

- wymarłe formy przejściowe

- żywe skamieniałości : latimeria