Dowody tych dostarczają nam takie dziedziny nauki jak: - anatomia porównawcza: analizowanie podobieństw i różnic w budowie tych samych narządów u różnych organizmów zwierząt bądź roślinnych - embriologia: badanie związków w rozwoju zarodkowym między...