Dowody tych dostarczają nam takie dziedziny nauki jak:

- anatomia porównawcza: analizowanie podobieństw i różnic w budowie tych samych narządów u różnych organizmów zwierząt bądź roślinnych

- embriologia: badanie związków w rozwoju zarodkowym między organizmami

- fizjologia i biochemia: badanie składu chemicznego organizmów żywych oraz opis procesów metabolicznych w nich zachodzących.