Mogą mieć charakter przyjazny (korzystny) lub mogą to być oddziałowywania negatywne (niekorzystne nawet dla obu stron )

Zależności między organizmami :

* antagonistyczne (nieprzyjazne ):

- drapieżnictwo

drapieżnik -> ofiara

szczupak -> płotka

- pasożytnictwo

pasożyt(zewnętrzny lub wewnętrzny ) ->żywiciel (pośredni ostateczny)

tasiemiec-> człowiek

- konkurencja

a) w obrębie gatunku

b) między 2 gatunkami

- allelopatia ujemna

orzech włoski- komary muchy

* nieantagonistyczne

- mutualizm (symbioza)

zależność między 2 gatunkami bezwzględnie konieczna

porosty= glon + grzyb

- protokooperacja

współżycie 2 osobników korzystne ale niekonieczne

ukwiał- rak

- komensalizm

współżycie 2 organizmów, który jeden czerpie korzyść, a drugiemu jest to obojętne

nosorożec - bąkojad

- allelopatia dodatnia

współżycie 2 organizmów różnych gatunkowo, które przynosi obu stroną korzyść i najczęściej dotyczy np. zwiększania plonów ( rośliny )lub ochrony przeciw chorobą