Nowotwór powstaje przez grupy chorób, w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki naturalne nie różnią się w typowe komórki tkanki. Utrata kontroli nad podziałem jest związana z mutacjami genów kodujących białko uczestniczące cyklu komórkowym. Pojęcia: - mutageny to wszystkie czynniki wywołujące zmiany DNA. - mutacje to zmiany Dna...