Synteza białek w komórce zachodzi na strukturach położonych w cytoplazmie, a nazywanymi rybosomami. Następnie białka są segregowane i transportowane przez aparaty golgiego.

a)rodzaje RNA - kwas rybonukleinowy

mRNA- informacyjne RNA

tRNA - transportujące RNA

rRNa - rybosomowy RNA

b) poszczególne fazy powstawania syntezy białek w komórce

- rozkręcanie fragmentu DNA w jądrze komórki

- mRna w jądrze przepisuje informacje z DNA o białku jakie ma powstać (Transkrypcja)

- po przepisaniu informacji mRNA opuszcza jądro poprzez otworki w błonie jądrowej i wędruje do cytoplazmy

- mRNA układa się na rybosomach na których to zachodzi właściwa synteza białka

- cząsteczki tRNA obecne w cytoplazmie rozpoczynają przenoszenie aminokwasów na rybosomy w kolejności zgodnej z szyfrem rRNA

- cząsteczki tRNA pozostawiają aminokwasy na rybosomach i wracają do cytoplazmy po kolejne zawsze te same aminokwasy aż do momentu kiedy zakończy się synteza białka.