Synteza białek w komórce zachodzi na strukturach położonych w cytoplazmie, a nazywanymi rybosomami. Następnie białka są segregowane i transportowane przez aparaty golgiego. a)rodzaje RNA - kwas rybonukleinowy mRNA- informacyjne RNA tRNA - transportujące RNA rRNa - rybosomowy RNA b) poszczególne fazy powstawania syntezy białek w komórce - rozkręcanie fragmentu DNA w jądrze komórki - mRna w jądrze przepisuje informacje z DNA o białku jakie ma powstać (Transkrypcja) - po przepisaniu informacji mRNA opuszcza jądro poprzez otworki w błonie jądrowej i wędruje do cytoplazmy - mRNA układa się na rybosomach na których...