Ewolucja to ciągły nieodwracalny proces przekształcania się organizmów pod wpływem czynników nieożywionych i ożywionych, zachodzących dzięki mutacją i działaniu doboru naturalnego. Głównym celem ewolucji jest jak najlepsze przystosowanie się organizmu do środowiska. Ewolucja może być dwu kierunkowa :z jednej strony w kierunku komplikacji budowy, z drugiej strony ku upraszczania budowy istoty - pasożyty.

Hipotezy dotyczące powstawania życia na Ziemi.

1. Hipoteza samorództwa - teoria mówi nam że bakterie powstały z brudu.

2. Teoria kreacjonizmu - mówi ona o dziele stwórczym Bogu czyli o istocie nadprzyrodzonej.

3. Teoria panspermii - teoria ta dowodzi, że życie przywędrowało z kosmosu w postaci drobin zawierające formy życia.

4. Teoria ewolucji - dowodzi że organizmy nieustannie się zmieniają przystosowując się do środowiska bytowania.