Ewolucja to ciągły nieodwracalny proces przekształcania się organizmów pod wpływem czynników nieożywionych i ożywionych, zachodzących dzięki mutacją i działaniu doboru naturalnego. Głównym celem ewolucji jest jak najlepsze przystosowanie się organizmu do środowiska. Ewolucja może być dwu kierunkowa :z jednej strony w kierunku komplikacji budowy, z drugiej strony ku upraszczania budowy istoty - pasożyty. Hipotezy dotyczące powstawania życia na Ziemi. 1. Hipoteza samorództwa - teoria mówi nam że bakterie powstały z brudu. 2. Teoria kreacjonizmu...