Religia to forma świadomości społecznej, obejmująca wierzenia dotyczące genezy i celu istnienia człowieka, ludzkości oraz świata. Do największych religii świata zaliczamy: - chrześcijaństwo; - judaizm; - buddyzm; - hinduizm; - islam. Chrześcijaństwo - religia monoteistyczna, założona przez Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie wierzą, że jest on mesjaszem i Synem Boga, który jest stwórcą wszechświata. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w pismach Nowego Testamentu i przekazywany jest przez Kościół. Judaizm - religia monoteistyczna, której podstawą jest wiara w jednego Boga, będącego nie tylko Stwórcą świata, ale także jego stałym "nadzorcą", czy też "opiekunem". Bóg ten zawarł z ludem Izraela wieczyste przymierze, obiecując ochronę i pomoc w zamian za podporządkowanie się jego nakazom. Judaizm ukształtował się w II tysiącleciu p.n.e.; stanowi religię narodową Żydów. Buddyzm - bywa zaliczany do religii dharmicznych oraz do religii nieteistycznych. Założycielem i twórcą jego podstawowych założeń był żyjący od około 560 do 480 roku p.n.e. Siddhārtha Gautama, syn księcia z rodu Śākyów, władcy jednego z państw-miast w północnych Indiach.Buddyzm opiera się na Czterech Szlachetnych Prawdach głoszonych przez Siddharthę Gautamę, oraz na przedstawionej przez niego Ośmiorakiej Ścieżce, która prowadzić ma do ustania cierpienia. Hinduizm - określenie zbiorcze na grupę wierzeń religijnych, wyznawanych głównie na Półwyspie Indyjskim. W hinduizmie istnieje wiara w bóstwa – dewy (bóstwa męskie) i dewi (bóstwa żeńskie), które są zwykle traktowane albo jako emanacje jedynego Boga lub jako istoty niższe (odpowiedniki aniołów w religiach abrahamowych). Ich przeciwnikami są źli asurowie. Duże różnice...