Autyzm dziecięcy - inaczej zespół Kannera - jest rozległym zaburzeniem rozwojowym. Zwykle występują problemy z komunikacją, skłonność do powtarzania pewnych zachowań czy czynności i w kontaktach socjalnych. W rzadkich przypadkach występuje agresja lub samookaleczanie się, a także przywiązywanie się do przedmiotów. Każda zmiana czy jakaś nowość wywołują lęk i poczucie zagrożenia. Dziecko nie reaguje na imię, traci zdolności językowe, nie uśmiecha się, ma urojenia lub...