Siedmiu mędrców - nazywano tak wybitnie uzdolnionych ludzi w starożytności, którzy głosili mądrości życiowe, nie tyle wynikające z głębokich przemyśleń, ile z bogatego doświadczenia. Działali w okresie 620 - 550 p.n.e. Według Platona siedmioma mędrcami byli: - Solon; - Kleobulos; - Bias z Prieny; - Tales z...