O produkowaniu i wydziale, co jak i dla kogo – skąd się bierze cena.

1. Duże znaczenie w gospodarce ma fakt czyją własność stanowią zasoby oraz wyprodukowanie dobra.

Prywatna publiczna

Państwowa komunalna

2. Rodzaje gospodarki:

a)gospodarka tradycyjna firmy- przekazywana z pokolenia na pokolenie rozwija się wolno

b)gospodarka centralnie sterowana- wszystkie decyzje są podejmowane przez władzę centralną

c) gospodarka wolnorynkowa- czynniki wytwórcze są własnością prywatną.