O produkowaniu i wydziale, co jak i dla kogo – skąd się bierze cena. 1. Duże znaczenie w gospodarce ma fakt czyją własność stanowią zasoby oraz wyprodukowanie dobra. Prywatna publiczna Państwowa komunalna 2. Rodzaje gospodarki: a)gospodarka tradycyjna firmy- przekazywana z pokolenia na pokolenie rozwija się wolno b)gospodarka centralnie sterowana- wszystkie decyzje są podejmowane przez władzę centralną c) gospodarka...