Kto działa w gospodarce, gospodarstwo domowe.

1.Podmioty gospodarcze: wszyscy ci którzy coś kupują lub sprzedają, produkują lub dostarczają, świadczą usługi lub je zamawiają, zatrudniają się lub zwalniają się z pracy.

2. Rodzaje podmiotów:

a)gospodarstwo domowe

b) przedsiębiorstwa

c) państwo i jego organy

3. Gospodarstwo domowe to grupa osób najczęściej rodzina, która mieszka razem, łączy swój majątek i gospodaruje

a)aby zaspokoić potrzeby trzeba mieć dochody

b)budżet to zestawienie planowanych dochodów i wydatków w określonym czasie