Kto działa w gospodarce, gospodarstwo domowe. 1.Podmioty gospodarcze: wszyscy ci którzy coś kupują lub sprzedają, produkują lub dostarczają, świadczą usługi lub je zamawiają, zatrudniają się lub zwalniają się z pracy. 2. Rodzaje podmiotów: a)gospodarstwo domowe b) przedsiębiorstwa c) państwo i jego organy 3. Gospodarstwo domowe to grupa osób najczęściej...