Czy Polska gospodarka dogoni świat?

1. Siła gospodarki przejawia się w tym jak dużo i jakich produktów jest ona w stanie wytworzenia:

a) najczęściej używanym wskaźnikiem gospodarczym jest Produkt Krajowy Brutto (PKB)

b) Produkt Krajowy Brutto (PKB)

c)Dochód Narodowy (DN) – odejmujemy od PKB koszty amortyzacji i koszt pośredni wat.

2. Dlaczego mamy aż tyle do nadrobienia?