Czy Polska gospodarka dogoni świat? 1. Siła gospodarki przejawia się w tym jak dużo i jakich produktów jest ona w stanie wytworzenia: a) najczęściej używanym wskaźnikiem gospodarczym jest Produkt Krajowy Brutto (PKB) b) Produkt Krajowy Brutto (PKB)...