Deizm - pogląd filozoficzny, według którego Bóg jest stwórcą świata materialnego, lecz nie ingeruje w sprawy człowieka. Deizm powstał w XVII w. w Anglii, skąd trafił do Francji, stając się jednym z podstawowych składników światopoglądu oświeceniowego. Deizm był bardzo popularny w XVIII wieku zwłaszcza we Francji oraz w Stanach Zjednoczonych. Najbardziej znanymi deistami tych czasów byli Wolter, Denis Diderot, Jerzy Waszynkton, Benjamin...