Deizm - pogląd filozoficzny, według którego Bóg jest stwórcą świata materialnego, lecz nie ingeruje w sprawy człowieka. Deizm powstał w XVII w. w Anglii, skąd trafił do Francji, stając się jednym z podstawowych składników światopoglądu oświeceniowego.

Deizm był bardzo popularny w XVIII wieku zwłaszcza we Francji oraz w Stanach Zjednoczonych. Najbardziej znanymi deistami tych czasów byli Wolter, Denis Diderot, Jerzy Waszynkton, Benjamin Franklin, Napoleon Bonaparte i Jan Jakub Rousseau. Deizm jest też do dzisiaj bardzo popularny w wielu środowiskach naukowych - zwłaszcza wśród fizyków.

Epikurejczycy uznawali, że bogowie istnieją, ale nie są zaiteresowani losem świata i człowieka.