Prujące stawy

Smukła lilio płynąca,

Na letniej wodzie,

O słońca zachodzie,

Już widzę jak jesteś śpiąca,

O, konająca!

Gdy życia nawały,

Prują stawy,

Jadę prosto do ciebie.

Trzymam życie, miła w biedzie!

Och, w rękach pusto jak w gnieździe,

Jaskółki płaczą, jesteś w Gnieźnie!

Interpretacja

w. 1-2: piękna kobieta

w. 3-5: zachód słońca – koniec życia; śpiąca – przechodzenie w inny stan, utrata świadomości; konająca – śmierć

w. 6: życia nawały – trudy, cierpienie

w. 7: prują stawy - mijający czas (starość) w bólu (po śmierci ukochanej)

w. 8: do ciebie – podmiot jedzie nawiedzić cmentarz i grób ukochanej

w. 9: trzymam życie – trwam przy życiu bliski śmierci

w. 10: pusto jak w gnieździe – puste ognisko domowe

w. 11: jesteś w Gnieźnie – jej grób znajduje się w Gnieźnie