Prujące stawy Smukła lilio płynąca, Na letniej wodzie, O słońca zachodzie, Już widzę jak jesteś śpiąca, O, konająca! Gdy życia nawały, Prują stawy, Jadę prosto do ciebie. Trzymam życie, miła w biedzie! Och, w rękach pusto jak w gnieździe, Jaskółki płaczą, jesteś w Gnieźnie! Interpretacja w. 1-2: piękna kobieta w. 3-5: zachód słońca – koniec życia; śpiąca – przechodzenie w inny stan, utrata świadomości; konająca – śmierć w. 6: życia nawały – trudy, cierpienie w. 7: prują stawy - mijający czas...