Józef Wybicki w "Pieśni Legionów Polskich we Włoszech" wymienia kilkoro ważnych zwierzchników wojskowych. Pierwszą wspomnianą postacią jest generał Jan Henryk Dąbrowski, w którym pokładano nadzieję na powrót do ojczyzny. Kolejnym dowódcą jest hetman Stefan Czarniecki, który przewodził Polakom podczas Potopu szwedzkiego i był gotowy na wiele poświęceń dla ojczyzny.Inną wymienioną osobistością jest Napoleon Bonaparte. Autor wyraża przekonanie, iż żołnierze polscy z jego pomocą byliby w stanie przywrócić niepodległą Polskę. Ostatnim wymienionym dowódcą jest Tadeusz Kościuszko, który przewodził w zwycięskiej bitwie pod Racławicami. Józef Wybicki w tekście pieśni przywołuje również takie wydarzenia historyczne jak ostatni rozbiór Polski,...