"Monitor" jest pierwszym regularnie wydawanym czasopismem w Polsce. Powstało w roku 1765 z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, według planu opracowanego przez Ignacego Krasickiego. W skład redakcji tej gazety wchodzili głównie Franciszek Bohomolec, Ignacy Krasicki oraz Adam Jerzy Czartoryski. Czasopismo to propagowało idee oświecenia i miało charakter dydaktyczny. Potępiało wady społeczne oraz krytykowało epokę saską. Ukazywały się w nim formy publicystyczne takie jak reportaż, esej czy felieton. Na łamach "Monitora" dość ostrej krytyce poddawany był styl życia szlachty sarmackiej. Gazeta propagowała tolerancję religijną i popierała edukację świecką. Oprócz tego czasopismo to było źródłem aktualnych informacji i poglądów. "Zabawy przyjemne i pożyteczne" to kolejne czasopismo wydawane w epoce oświecenia. Miało ono charakter głównie literacki. Jego założycielem i redaktorem był Jan Albertrangi. Po nim głównym...