Za pierwszą pieśń narodową możemy uznać "Bogurodzicę", powstałą w XIII w. Ma ona charakter głównie religijny, choć była odśpiewywana przy różnych ważnych wydarzeniach w dziejach polskiego oręża. Śpiewali ją na przykład rycerze Jagiełły podczas bitwy pod Grunwaldem. Następnie w XVII w. powstała pieśń o łacińskiej nazwie "Te Deum Laudamus", co oznacza "Ciebie Boga wychwalamy". Kolejną znaną pieśnią skomponowaną w XVIII w. jest "Pieśń Konfederatów Barskich", związana z bardzo ważnym wydarzeniem historycznym. W II połowie XVIII w., a konkretnie w roku 1774, Ignacy Krasicki napisał utwór, który stał się hymnem Korpusu Kadetów, zatytułowany "Hymn do miłości ojczyzny". W roku 1797 powstaje "Pieśń Legionów Polskich we Włoszech". Tekst napisany został przez Józefa Wybickiego, autor melodii mazurka jest nie znany. Po raz pierwszy odśpiewana została 21 lipca 1797 roku na powitanie generała Jana Henryka...