ZDOBYWCA

Dziennikarz: Zdobył już pan Włochy i Niemcy. Jakie są pańskie dalsze zamiary?

Napoleon: W najbliższym czasie planuje inwazje na wyspy brytyjskie w międzyczasie muszę rozwiązać sprawę z Austrią i Rosją, które w koalicji z Anglią przeszkadzają mi w poszerzaniu mojego terytorium.

D: Jaka jest tajemnica wielkiego Napoleona?

N: Przede wszystkim nie oglądam się za siebie, biorę, to co mi się należy! Zdobywam!

D: Jaka jest pana polityka zewnętrzna na parę najbliższych lat?

N: Sam nie wiem, myślę, że będę sobie poszerzał granice państw, a na tronach osadzał swoich najbliższych, żeby uniknąć niepotrzebnych sporów, na które nie mam czasu. W najbliższym czasie planuje rozszerzyć wpływy Francji na wschód, aż po samą Moskwę, konieczne będzie też załatwienie problemu z Anglią, która nie chce ze mną współpracować.

D: Jakie są pana aktualne cele?

N: Moim głównym celem jest umocnienie kraju zarówno pod względem gospodarczym, organizacyjnym jak i militarnym.

Wydarzenia:

Podbite państwa - rynek zbytu, umożliwiały prowadzenie dalszych wojen (nowi żołnierze)

Brat Józef Bonaparte - na tronie w Hiszpanii

1806r. - Wprowadzenie blokady kontynentalnej

WYZWOLICIEL

D: Czy nazwałby się pan wybawicielem narodów?

N: Często to słyszę może, dlatego że podbijając nowe tereny nie zapominam o moich sojusznikach takich jak np. Polska, która za oddaną walkę w imię Francji otrzymała z mojej łaski Księstwo Warszawskie, aby móc budować własne państwo.

D: Jednak czy to nie za mało, aby określać się tym mianem?

N: Nie będę ukrywał, że gdyby nie ja to prawdopodobnie jeszcze wiele lat potrwałoby rozdrobnienie feudalne w Niemczech, a tym samym dalej żylibyśmy w zacofanej Europie tolerującej poddaństwo chłopów. Jak mówią nie od razu Rzym zbudowano, lecz mnie w krótkim czasie prawie się to udało. Powstało wiele dróg i miast, które dają możliwość lepszego życia oraz rozwoju.

D: Stara się pan robić wiele dobrego dla swoich poddanych. Co pana skłoniło do wydania kodeksów w latach 1804-1810?

N: Nie mogłem patrzeć jak bezlitośnie torturowano skazanych, chciałem, aby ludzie byli równi wobec prawa i żeby każdy miał prawa, które należą mu się z przyrodzenia.

Wydarzenia:

1800 - Bank Francji (zmniejszenie inflacji, uporządkowanie finansów)

1804-1810 - kodeksy napoleońskie (kodyfikacja prawa cywilnego, handlowego i karnego, prawa z przyrodzenia - większość państw napoleona), utworzenie namiastek państw narodowych (król. włoskie, ks. warszawskie, prow. iberyjskie - konstytucje), zjednoczenie Niemiec, likwidacja przywilejów stanowych, zniesienie poddaństwa, ujednolicenie cel, budowa dróg.

HEGEMON

D: Witam pana!

N: Nie tak, kobieto, zwracamy do pana prawie całej Europy!

D: Przepraszam hegemonie. Dlaczego wybrał pan tak okrutny sposób rządów? Dlaczego pańska polityka hegemonie jest taka stanowcza, a czasem nazywana wręcz tyranią?

N: Bo nikt mi nie będzie mówił co mam robić i nie będzie się sprzeciwiał mojej woli!

D: Jakie są pana najbliższe plany?

N: W najbliższym czasie planuje inwazje na wyspy brytyjskie, a w międzyczasie muszę rozwiązać sprawę z Austrią i Rosją, które w koalicji z Anglią przeszkadzają mi w poszerzaniu mojego terytorium.

D: Co jeśli napotka hegemon jakieś sprzeciwy?

N: To nie wchodzi w grę nikt nie ośmieli się przeciwstawić wielkiemu imperatorowi!

D: Czy uważa hegemon ze wprowadzenie blokady na handel w Wielkiej Brytanii zapewniło panu ten obraz stanowczego władcy? Pańskie zachowanie budzi wiele kontrowersji...

N: I dobrze lubię robić show nikt mi nie zabroni, w końcu moja władza jest niepodważalna!

Wydarzenia:

1806r - blokada kontynentalna – zakaz wszelkich kontaktów z Wielką Brytanią.

1809r – papież Pius VII został aresztowany, ponieważ protestował przeciw aneksji swojego państwa.

1812r – atak (600 tys.) Wielkiej Armii na Rosję

1806r – Francuzi zajmują Berlin

1809r – Austria ponosi klęskę w wojnie z Napoleonem, traci 1/3 posiadłości i spada do roli państwa wasalnego