ZDOBYWCA Dziennikarz: Zdobył już pan Włochy i Niemcy. Jakie są pańskie dalsze zamiary? Napoleon: W najbliższym czasie planuje inwazje na wyspy brytyjskie w międzyczasie muszę rozwiązać sprawę z Austrią i Rosją, które w koalicji z Anglią przeszkadzają mi w poszerzaniu mojego terytorium. D: Jaka jest tajemnica wielkiego Napoleona? N: Przede wszystkim nie oglądam się za siebie, biorę, to co mi się należy! Zdobywam! D: Jaka jest pana polityka zewnętrzna na parę najbliższych lat? N: Sam nie wiem, myślę, że będę sobie poszerzał granice państw, a na tronach osadzał swoich najbliższych, żeby uniknąć niepotrzebnych sporów, na które nie mam czasu. W najbliższym czasie planuje rozszerzyć wpływy Francji na wschód, aż po samą Moskwę, konieczne będzie też załatwienie problemu z Anglią, która nie chce ze mną współpracować. D: Jakie są pana aktualne cele? N: Moim głównym celem jest umocnienie kraju zarówno pod względem gospodarczym, organizacyjnym jak i militarnym. Wydarzenia: Podbite państwa - rynek zbytu, umożliwiały prowadzenie dalszych wojen (nowi żołnierze) Brat Józef Bonaparte - na tronie w Hiszpanii 1806r. - Wprowadzenie blokady kontynentalnej WYZWOLICIEL D: Czy nazwałby się pan wybawicielem narodów? N: Często to słyszę może, dlatego że podbijając nowe tereny nie zapominam o moich sojusznikach takich jak np. Polska, która za oddaną walkę w imię Francji otrzymała z mojej łaski Księstwo Warszawskie, aby móc budować własne państwo. D: Jednak czy to nie za mało, aby określać się tym mianem? N: Nie będę ukrywał, że gdyby nie ja to prawdopodobnie jeszcze wiele lat potrwałoby rozdrobnienie feudalne w Niemczech, a tym samym dalej żylibyśmy w zacofanej Europie tolerującej poddaństwo chłopów. Jak mówią nie od razu Rzym zbudowano, lecz mnie w krótkim czasie prawie się to udało. Powstało wiele dróg i miast, które dają możliwość lepszego życia oraz rozwoju. D: Stara się pan robić wiele dobrego dla swoich poddanych. Co pana skłoniło do wydania kodeksów w latach 1804-1810? N: Nie mogłem patrzeć jak bezlitośnie torturowano skazanych, chciałem, aby ludzie byli równi wobec prawa i żeby każdy miał prawa, które należą mu się z przyrodzenia. Wydarzenia: 1800 - Bank Francji (zmniejszenie inflacji, uporządkowanie finansów) 1804-1810 - kodeksy napoleońskie (kodyfikacja prawa cywilnego, handlowego i karnego, prawa z przyrodzenia - większość państw napoleona), utworzenie namiastek państw narodowych (król. włoskie, ks. warszawskie, prow. iberyjskie - konstytucje), zjednoczenie Niemiec, likwidacja przywilejów stanowych, zniesienie...