1. Główne wątki w III części Dziadów - Watek patriotyczny – martyrologia Polaków, prześladowania przez zaborców, opór i walka o wolność; - Mesjanizm narodowy – wątek ten da się zamknąć w haśle: „Polska Chrystusem narodów”; - Wątek buntu bohatera przeciw Bogu – zawarty w Wielkiej Improwizacji, Konrad stał się w niej reprezentantem mesjanizmu indywidualnego; - Watek oceny polskiego społeczeństwa – zawiera porównanie Polaków do „lawy”; - Wątek oceny społeczeństwa rosyjskiego – zawarta w kilku scenach, m.in. scenie snu Senatora oraz w Ustępie. 2. Geneza Ostatnia, III już cześć Dziadów, powstała 10 lat później niż dwie pozostałe, tj. w 1832 roku. Są to tzw. Dziady drezdeńskie. W założeniu miał to być utwór rehabilitujący pisarza za to, iż nie brał on udziału w walkach powstańczych (powstanie...