Psalm jest to starożytna hebrajska odmiana pieśni. Do literatury światowej przeniknęły ze Starego Testamentu. Napisano 150 psalmów. Powstawały one między XI a III wiekiem p.n.e. na ziemiach państwa Izraelitów i w Babilonii. Przeczytałam kilka z nich i uważam, że każdy powinien się z nimi zapoznać.

Charakterystyczną rzeczą psalmu są metafory. Ich obecność podświadomie zmusza nas do analizy tekstu. Zastanawiamy się co ma oznaczać dany wyraz czy sformułowanie. Dzięki temu poznajemy utwór o wiele lepiej niż taki, który nie zawiera przenośni.

Psalmy to utwory zazwyczaj o tematyce religijnej. Mówią o Bogu, Jego miłości. Uczą nas jak mamy postępować, jak się zachowywać. Śpiewamy je w kościele i na różnych uroczystościach patriotyczno-religijnych. Mają charakter ponad wyznaniowy. Były, są i będą nieśmiertelne. Nie da się tego zmienić.

Właśnie dlatego jestem zdania, że każdy z nas powinien przeczytać choć kilka tych przepięknych utworów jakimi są psalmy. Powinien także starać się je zrozumieć i "wyczytać" z nich różne rzeczy, które mogą być przydatne w życiu.