Psalm jest to starożytna hebrajska odmiana pieśni. Do literatury światowej przeniknęły ze Starego Testamentu. Napisano 150 psalmów. Powstawały one między XI a III wiekiem p.n.e. na ziemiach państwa Izraelitów i w Babilonii. Przeczytałam kilka z nich i uważam, że każdy powinien się z nimi zapoznać. Charakterystyczną rzeczą psalmu są metafory. Ich obecność podświadomie zmusza nas do analizy tekstu. Zastanawiamy się co ma oznaczać dany wyraz czy sformułowanie. Dzięki temu poznajemy utwór o wiele lepiej niż taki, który nie zawiera przenośni. Psalmy to utwory zazwyczaj o tematyce religijnej. Mówią o Bogu, Jego miłości. Uczą nas jak mamy postępować, jak się zachowywać. Śpiewamy je w...