Informacje z Książki obiektu budowlanego (załączniki 1 i 2) II. DANE IDENTYFIKACYJNE OBIETKU 1 Nazwa obiektu: Gimnazjum nr 13 2 Funkcja obiektu: budynek szkolny 3 Rok zakończenia budowy: 1961 4 Adres obiektu: 40-358 Katowice Katowice kod miejscowość gmina Brynicy 7 ulica numer 5 Właściciel obiektu: Urząd Miasta Katowice Katowice nazwa/nazwisko kod i miejscowość Katowice ____________ ____ __________ gmina ulica numer numer telefonu 6 Zarządca obiektu: Gawłowska Urszula Katowice nazwa/nazwisko kod i miejscowość Katowice ____________ ____ __________ gmina ulica numer numer telefonu 7 Księga wieczysta nr: KW 49423 znajduje się w sądzie w Katowicach 8 Numer ewidencyjny gruntów: działki nr 846/53, 835/61, 829/65 9 Protokół odbioru obiektu z dnia: 31.07.1998 r. 10 Pozwolenie na użytkowanie obiektu z dnia: 17.06.1998 nr 2123/98 Wydane przez: Prezydenta Katowic IV. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE OBIEKT Powierzchnia zabudowy: 1145 m2 Powierzchnia elewacji budynku szkolnego: 1 343,32 m2 Powierzchnia użytkowa: 3311,30 m2 Kubatura: 13105,13 m2 Budynek szkoły jest obiektem 4-ro kondygnacyjnym, podpiwniczonym. W skład budynku szkoły wchodzą również łącznik z sala komputerową, basen oraz sala gimnastyczna. Charakterystyka techniczna: o Fundamenty – ławy i stropy żelbetowe o Konstrukcja budynku szkieletowa, żelbetowa o Ściany zewnętrzne prefabrykowane żelbetowe o Ściany wewnętrzne murowane z cegły i bloczków PGS o Dach budynku – żelbetowy, monolityczny, Sali gimnastycznej – dźwigany, żelbetowe, prefabrykowane płyty dachowe, łącznika – blacha trapezowa powlekana. Pokrycie dachowe z papy na lepiku. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. o Stropy żelbetowe, gestożebrowe Ackermana. o Okna z tworzywa sztucznego. Pozostałe okna drewniane w budynku szkolnym na 2 piętrze 10 n i okienka piwniczne oraz w łączniku. o Drzwi zewnętrzne stalowe, drzwi wewnętrzne drewniane. o Posadzki parkietowe w salach klasowych, Sali gimnastycznej, dyrekcji. Lastriko w korytarzach i szatniach, terrakota w sanitariatach i kuchni. o Tynki wewnętrzne cem/wap. Pomalowane farbą emulsyjną, na korytarzach, szatniach i klasach lamperie do wys. 2m. W sanitariatach i kuchni glazura ścienna. W Sali komputerowej boazeria panelowa oraz sufit podwieszony kasetonowy. Zabudowane instalacje o Wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, elektryczna, odgromowa, wentylacja grawitacyjna oraz w Sali gimnastycznej wentylacja mechaniczna. Zaplecze sportowe: - sala gimnastyczna - basen - boisko do piłki nożnej (tartan) - 2 boiska do koszykówki (wydzielone na boisku do piłki nożnej) - boisko do siatkówki (tartan) -...