Aby przyczynić się do większej wrażliwości na istnienie dobra wspólnego we własnym środowisku mogę robić wiele rzeczy. Dobro wspólne jest tym, z czego korzystamy wszyscy, choć bezpośrednio nie stanowi naszej własności. Dlatego w szkole staram się dbać o te dobro, nie niszczę mebli, ławek i krzeseł, nie pluje, nie brudzę, nie żuje gum, aby potem przyklejać je pod ławki i krzesła i ogólnie staram się szanować to co jest wspólne. Tak samo w innych miejscach publicznych takich jak kościół czy park. Aby przyczynić się do dobra wspólnego we własnym środowisku nie powinnam się...