1. System polityczny USA 2. Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang.: United States, United States of America, US, USA) – państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu, Oceanem Atlantyckim od wschodu. Trzecie pod względem liczby ludności (po Chinach i Indiach) a czwarte pod względem terytorium (po Rosji, Kanadzie i Chinach ). W jego skład wchodzą także pozastanowe wyspy na Pacyfiku (Baker, Guam, Howland, Jarvis, Johnston, Kingman, Mariany Północne, Midway, Palmyra, Samoa Amerykańskie, Wake) i na Atlantyku (Wyspy Dziewicze, Navassa, Portoryko – największa z nich, formalnie państwo stowarzyszone z USA). 3. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki sięga czasów prekolumbijskich, jednak obecne państwo Stany Zjednoczone wywodzi się z XVII-wiecznego osadnictwa europejskiego podporządkowanego królowi Anglii. W 1774 roku zebrało się pierwsze przedstawicielstwo kolonii brytyjskich w Ameryce z nadzieją uzyskania ustępstw od metropolii brytyjskiej. Wobec nieprzejednanej postawy Jerzego III , 4 lipca 1776 roku II Kongres Kontynentalny ogłosił Deklarację Niepodległości, a w szesnaście miesięcy później- akt konstytuujący Unię- artykuły Konfederacji i Wiecznej Unii. Po zwycięskim zakończeniu wojny o niepodległość USA, Konwencja Konstytucyjna uchwaliła Konstytucję Stanów Zjednoczonych, która weszła w życie 13 września 1788 roku i obowiązuje do dnia dzisiejszego z 27 uchwalonymi w międzyczasie poprawkami. Pierwsze 10 poprawek reguluje prawa i wolności obywatelskie; są one nazywane Kartą Praw (Bill of Rights). Do prawa konstytucyjnego zalicza się też ustawy z dziedziny prawa państwowego, zwyczaje konstytucyjne i orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących stosowania konstytucji. 4. USA są krajem federalnym który składa się z 50 stanów i Dystryktu Kolumbii (okręgu stołecznego). Władze ustawodawczą sprawują w stanach dwuizbowe parlamenty (za wyjątkiem Nebraski od 1934r.), wykonawczą-gubernatorzy wybierani w wyborach powszechnych na kadencję trwającą od 2 do 4 lat. Stany posiadają własne sądownictwo, w tym stanowe sądy najwyższe. 5. USA to republika prezydencka , w której prezydent łączy w sobie funkcje głowy państwa, szefa rządu i zwierzchnika sił zbrojnych. W dniu 4 listopada 2008 kandydat Demokratów, Barack Hussein Obama wygrał wybory prezydenckie . 20 stycznia 2009 roku Obama został zaprzysiężony na 44. Prezydenta Stanów Zjednoczonych. 6. Historia federacji amerykańskiej Charakter państw-stanów uzyskało najpierw byłych 13 kolonii brytyjskich...