Polski Hymn Narodowy jest to "Pieśń legionów polskich we Włoszech", zw. z czasem "Mazurek Dąbrowskiego", która została napisana przez Józefa Wybickiego w Reggio (Włochy) między 16 a 19 lipca 1797 r. dla uświetnienia uroczystości pożegnania odchodzących z miasta legionistów. Została również w tym czasie po raz pierwszy odśpiewana (prawdopodobnie przez autora) na przyjętą melodie ludową (autorstwo muzyki długo mylnie przypisywano Michałowi Kleofasowi Ogińskiemu). Wybicki napisał te słowa w Legionach Dąbrowskiego we Włoszech. Stąd ta nazwa „ Mazurek Dąbrowskiego". Od 1831 hymn narodowy; od 1927 polski hymn państwowy, w 1948 zatwierdzony przez władze PRL, przyjęty do konstytucji w 1976. Ochronę prawną symboli państwa gwarantuje konstytucja. Warunki używania godła i flagi państwowej oraz szczegóły dotyczące hymnu określa ustawa. Od 1918 do 1927 roku Polska nie miała oficjalnego hymnu narodowego. Śpiewano wówczas kilka pieśni narodowych takich jak: "Bogurodzica", "Boże coś Polskę", "Rotę" i oczywiście "Mazurek Dąbrowskiego", które traktowano jako nieoficjalne hymny narodowe. Dnia 26.II.1927 roku w drodze głosowania "Mazurek Dąbrowskiego" stał się hymnem Polski. Powstał w najbardziej dramatycznym okresie naszej historii. Upadek powstania kościuszkowskiego, III rozbiór Polski, emigracja wielu tysięcy Polaków - to wszystko przygnębiało i przerażało. Nowa pieśń szybko przedarła się przez graniczne kordony, od razu zyskując w kraju znaczną popularność. Podczas tej wędrówki tekst ulegał drobnym zmianom. Było to wynikiem bądź niedokładnego - ustnego tylko - przekazu, bądź życzeń i nowych nadziei Polaków żyjących pod zaborami. Obowiązujący tekst hymnu i zapis nutowy zawiera Ustawa Sejmowa z 31 stycznia 1980r.