Zad. dom.

Napiszę, do jakich wydarzeń nawiązują zwrotki hymnu.

(zwrotki możesz oddzielać akapitem albo zaznaczyć jakimś kolorem, by było czytelniej)

Pierwsza zwrotka hymnu nawiązuje do ostatniego rozbioru Polski w 1795r. Po klęsce powstania kościuszkowskiego terytorium Polski zostało całkowicie podzielone. Zwrotka wyraża patriotyzm i wiarę w odzyskanie niepodległości oraz mówi nam, że Polska bez względu na wszystko będzie istnieć jeżeli Polacy wciąż będą ją kochać.

Refren mówi o tym, że autor, który współtworzył Legiony w 1797r., wyraził nadzieję powrotu do Polski pod dowództwem generała Dąbrowskiego.

W drugiej zwrotce hymnu autor wyraża przekonanie, iż z pomocą Bonaparte żołnierze podążając przez Wisłę i Wartę są w stanie przywrócić niepodległą Polskę, ponieważ u jego boku, we Francji powstały Legiony Polskie we Włoszech.

Trzecia zwrotka nawiązuje do Stefana Czarnieckiego, dowódcy polskiego w czasie potopu szwedzkiego w XVII w. Przypomina też o tym jak Czarniecki wrócił się przez morze dla uratowania ojczyzny.

Czwarta zwrotka mówi o tym, jak ojciec woła do swej córki, Basi, że Polacy biją w tarabany. Mężczyzna płacze ze szczęścia, bo ogłoszono apel o niepodległość Polski.

Mam nadzieję, że komuś pomogłam i proszę o oceny i komentarze.

(c) Renelice, prawa zastrzeżone :)