Zad. dom. Napiszę, do jakich wydarzeń nawiązują zwrotki hymnu. (zwrotki możesz oddzielać akapitem albo zaznaczyć jakimś kolorem, by było czytelniej) Pierwsza zwrotka hymnu nawiązuje do ostatniego rozbioru Polski w 1795r. Po klęsce powstania kościuszkowskiego terytorium Polski zostało całkowicie podzielone. Zwrotka wyraża patriotyzm i wiarę w odzyskanie niepodległości oraz mówi nam, że Polska bez względu na wszystko będzie istnieć jeżeli Polacy wciąż będą ją kochać. Refren mówi o tym, że autor, który współtworzył Legiony w 1797r., wyraził nadzieję powrotu do Polski pod dowództwem generała Dąbrowskiego. W drugiej zwrotce hymnu autor wyraża przekonanie, iż z pomocą Bonaparte żołnierze podążając przez Wisłę i Wartę są w stanie przywrócić niepodległą Polskę, ponieważ u jego boku, we Francji powstały Legiony Polskie we Włoszech....