Powyższe zdanie definiuje dwa modele jakie może przyjąć pracodawca wobec swoich pracowników. Pierwszy z nich, czyli „jaka praca taka płaca” oznacza, iż wynagrodzenie pracownika zależy od efektów jego działań i tego jak dobre będą wyniki jego pracy. Im wydajniej będzie pracował tym więcej pieniędzy powinien zarobić, ponieważ pracodawca w końcu doceni trud włożony w wykonywane przez niego zadania. Kolejny model jaki może wziąć pod uwagę pracodawca to „jaka płaca taka praca”. Opiera się on na założeniu, że wynagrodzenie pracowników zależy od zakresu i odpowiedzialności sprawowanych obowiązków jakie mają wykonywać. Im bardziej...