Tematem mojej rozprawki jest udowodnienie, iż Edyp był bohaterem tragicznym. Owy bohater to postać znajdująca się w sytuacji w której musi dokonać wyboru między dwiema drogami. Bez względu na to, którą wybierze, kończy się to dla niego katastrofą. W tragedii greckiej, istotnym elementem jest człowiek,nad którym wisi fatum. Mimo dobrych intencji,gmatwa swój los i tym samym doprowadza do wypełnienia się przeznaczenia. Uważam, że Edyp był bohaterem tragicznym i postaram się udowodnić to poniższymi argumentami. Pierwszym argumentem uzasadniającym moją tezę jest historia narodzin Edypa i związane z tym postępowania. Kiedy wyrocznia ostrzegła króla Lajosa o tym, zostanie zabity z ręki syna i ożeni się z własną matką, porzucono nowonarodzone dziecko. Zaniesiono go wysoko w góry z myślą o jego śmierci i nie spełnieniu się przepowiedni. Jednak los chciał inaczej. Znaleźli go pasterze i zanieśli do władców Koryntu, którzy zostali jego przybranymi rodzicami. Edyp dorastał, ale nie czuł się tam szczęśliwy. Wybrał się do wyroczni, która poinformowała go o zamierzonych wobec niego planach. Młodzieniec w lęku przed zabiciem ojca i ożenieniem się z matką, uciekł z ojczyzny. Te zdarzenia począwszy od narodzin do powrotu do Teb, zmierzają ku jednemu. Wszystkie poczynania Edypa dążą do wypełnienia się przepowiedni. Kolejnym argumentem jest zabicie Lajosa przez Edypa. Buntowniczy młodzieniec podczas spotkania z królem i dworzanami w wąskim wąwozie, nie chciał ustąpić miejsca. Wybuchła kłótnia, której efektem była śmierć dworzan a także Lajosa. Edyp w nieświadomości dokonał zabójstwa rodzonego ojca i tym samym doprowadził do spełnienia się pierwszej części przepowiedni. Nie można pominąć zagadnienia dotyczącego rozwiązania zagadki Sfinksa przez naszego bohatera. Owa Sfinks pożerała wszystkich wchodzących do miasta, którzy nie znali sposobu na jego łamigłówkę. Wówczas król Kreon ogłosił, iż kto rozwiąże zagadkę potwora dostanie Jokastę za...