Według większości ludzi wzorem prawdziwego patrioty byłaby zapewne osoba szczerze kochająca swoją ojczyznę, która jest w stanie wręcz oddać dla niej swoje życie, ale jak wiadomo żyjemy aktualnie w zupełnie innych czasach i trudno obecnie o aż tak wielkie poświęcenie. Dzisiejsi patrioci mają przed sobą trudniejsze, bo nie tak jasno sformułowane zadanie, co słynni powstańcy, bohaterzy wojenni czy męczennicy noszący tytuły świętych. Jednym z zadań teraźniejszego patrioty jest poznawanie swojej tożsamości narodowej i jej pielęgnowanie. Rozumiemy przez to znajomość polskiej kultury i tradycji, języka polskiego, a przede wszystkim historii naszego kraju. Kolejnym przejawem patriotyzmu jest szacunek dla godła, flagi i hymnu narodowego. Oznaką tej cechy są bardzo proste gesty takie jak prawidłowe zachowanie i postawa podczas ważnych uroczystości czy apelów szkolnych z okazji świąt narodowych. Wzorem dzisiejszego patrioty i pasterza naszych czasów jest bez wątpienia...