Atom - jest najmniejszą częścią pierwiastka chemicznego zachowującą jego właściwości chemiczne. Atomy tych samych pierwiastków maja identyczne właściwości (wielkość, masa, barwa). Atomy tych samych pierwiastków łączą się ze sobą tworząc cząsteczki. Atomy różnych pierwiastków mają różne właściwości, np. rozmiar, masa i mogą łączyć się ze sobą tworząc związek chemiczny. Jednostką masy atomowej jest unit. Budowa atomu - atom składa się z jądra, w którym znajduje sie proton o ładunku dodatnim i neutron nie posiadający ładunku. Poza jądrem po krzywych zamkniętych zwanymi orbitalami lub powłokami krążą elektrony posiadające ładunek ujemny. Elektrony na ostatnich powłokach to elektrony walencyjne. Atom w stanie podstawowym jest elektrycznie obojętny (nie kopie) tzn. że posiada tyle samo elektronów co protonów. Budowa atomu przypomina Układ Słoneczny, w środku jest Słońce (jądro), a poza nim krążą planety (elektrony). Czyli: p - proton - ładunek + | e - elektron - ładunek - n - neutron - ładunek 0 MODELE BUDOWY ATOMU Model atomu Thomsona Zwany także modelem "'ciasta z rodzynkami" – model atomu zaproponowany przez brytyjskiego fizyka J. J. Thomsona. W modelu tym Thomson założył, że każdy atom jest zbudowany z jednorodnej kuli naładowanej dodatnio, wewnątrz której znajdują się ujemnie naładowane elektrony. Za pomocą tego modelu, mającego obecnie znaczenie tylko historyczne, próbowano w sposób klasyczny wyjaśnić budowę atomu. Praca Thomsona opisująca ów model została opublikowana w 1904 roku, w marcowym wydaniu czołowego wówczas czasopisma naukowego Philosophical Magazine. Według Thomsona: ... atomy składają się z ujemnie naładowanych cząstek otoczonych przestrzenią dodatnio naładowaną ... Model Rutherforda W 1911 roku Rutherford przeprowadził teoretyczną analizę kątów rozproszenia zgodnie z teorią atomu Thomsona i zgodnie z wysuniętą przez siebie teorią, w której założył, że atomy zbudowane są z dodatnio naładowanego jądra i ujemnie naładowanych elektronów krążących wokół niego. Następnie teoretycznie obliczone wyniki porównał z wynikami eksperymentu. Powolna cząsteczka alfa padająca na warstwy atomów zbudowanych zgodnie z modelem "ciasta z rodzynkami", w którym atomy przylegałyby do siebie najprawdopodobniej zostałaby zatrzymana i nie mogłaby przeniknąć przez złotą folię. Z kolei szybka cząstka przenikałaby przez cienką folię w zasadzie prawie nie odchylona, gdyż pole elektryczne wewnątrz atomów byłoby słabe i w miarę jednorodne. W modelu Rutherforda pole to jest znacznie silniejsze (bliżej jądra - gdzie jest skupiony cały dodatni...