Moim zdaniem jednym z najważniejszych wydarzeń mających wpływ na przebieg dziejów biologii było skonstruowanie w około 1590 roku pierwszego na świecie mikroskopu przez braci A. i J. Jansen z Holandii, a następnie ustawiczny rozwój tego narzędzia. Przysłużyło się ono w wielu dalszych odkryciach i pogłębianiu wiedzy o komórkowej budowie otaczających nas ciał. Dzięki niemu powstały i rozwinęły się takie nauki jak cytologia oraz mikrobiologia.

Drugim bardzo ważnym wydarzeniem było opublikowanie podstawowych reguł dziedziczenia cech przez czeskiego zakonnika Gregora Mendel w 1866r. Dały one podwaliny dla nauki dzisiejszych czasów jaką jest genetyka. Dzięki temu możliwe jest genetyczne modyfikowanie roślin uprawnych, które są o wiele bardziej odporniejsze na trudne warunki pogodowe, a także przynoszą obfitszy plon.

Trzecim wydarzeniem jest odkrycie szkockiego lekarza Alexandra Fleminga z 1929r, który zbadał wpływ pleśni pędzlaka na gronkowce , co było kamieniem milowym w odkryciu penicyliny, czyli pierwszego antybiotyku. Penicylina była i jest podstawowym składnikiem wielu leków, ponieważ jest bardzo skuteczna i bezpieczna.