1. Młodośc Jacka ( zabawy, pojedynki, zawadiaka )

2. Przyjaźń Horeszki ( interesowna )

"wszak wiesz sam Gerwazeńku, jak Stolnik zapraszał często mnie na biesiady"

"krzyczał nieraz do góry podniósłszy szklanicę, że nie miał przyjaciela nad Jacka Soplice"

3. Miłośc Soplicy do córki Stolnika Ewy. Niechęc ojca.

"Ej panie Soplica! Daremnie konkurujesz dygnitarskie progi za wysokie na Jacka podczaszyca nogi"

4. Chęc podania Jackowi czarnej polewki.

5. Chęc wyjazdu Jacka.

" w końcu sam juz nie wiedząc jak sobie poradzic umysliłem ze szlachty mały pułk zgromadzic i odpuścic na zawsze powiat i ojczyznę wynieśc się gdzie na wojnę lub na tatarszczyznę"

6. Smutek Ewy na wiadomośc o planach Jacka.

7. Nieszczęśliwe małzeństwo Jacka.

8. Nałóg bohatera. Narodziny Tadeusza. Śmierc żony.

"i tak niedługo żona ma z żalu umarła zostawiwszy to dziecię, a mnie rozpacz żarła!"

9. Zaręczyny Ewy z niekochanym, a wybranym przez ojca, wojewodą.

"Powiadano, że Ewa, gdy brała obrączkę z rak wojewody mdlała, że padła w gorączkę"

10. Troska Jacka o ukochaną.

11. Samotnośc Jacka. NIechęc ludzi do bohatera.

12. Najazd Moskali na zamek.

13. Zabójstwo Stolnika. ( spowodowane żalem, nagłym przypływem negatywnych emocji Horeszki )

14. Jacek okrzyknięty zdrajcą. Uznany sojusznikiem Moskali.

15. Wyjazd z kraju. ( wyrzuty sumienia )

"uciekłem z kraju! Gdziem nie był! Com nie cierpiał!"

16. Zesłanie wojewody i wyjazd Ewy na Syrir. Śmierc kobiety. Osierocenie Zosi.

17. Rozkaz opieki nad dzieckiem.

18. Wstąpienie do zakonu. Przyjęcie imienia ks. Robak.

19. Udział Robaka w walkach Napoleońskich ( m.in. pod Samossierą i Jeną )

20. Trudny los żołnierza.

"Pracowałem przy taczkach rok w pruskiej fortecy, 3 razy Moskwa kijami zraniła me plecy, raz juz wiedli na Sybir"

21. Powrót na Litwę.

"A pan Bóg wybawił mnie cudem i pozwolił umierac między swoim ludem z sakramentami"

22. Przygotowanie powstania. Rozmowy z okoliczną szlachtą i chłopami.