Kreując postać głównego bohatera - Konrada Wallenroda, Adam Mickiewicz czerpał inspirację z istniejącego już wzorca, określanego mianem bohatera bajronicznego, od nazwiska angielskiego poety George'a Byrona. Poeta w swoich powieściach poetyckich, a zwłaszcza w najbardziej znanej "Giaurze" wykreował główną postać na człowieka tajemniczego, skłóconego z otaczającym go światem, samotnie stawiającego czoło obowiązującym powszechnie normom prawnym i etycznym, wewnętrznie rozdartego, a na koniec popadającego w obłęd i popełniającego samobójstwo. Wszystkie te wymienione cechy posiada również Konrad Wallenrod. * tajemniczość - przez długi czas rozwijania się akcji, nie wiemy kim tak naprawdę jest główny bohater, nie wiemy jak się w rzeczywistości nazywa ani skąd pochodzi, a o wielu wydarzeniach z jego życia w ogóle się nie dowiadujemy. * skłócenie z otaczającym bohatera światem - Konrad nie chce i nie potrafi zaakceptować ani zrozumieć praw i norm świata. * samotna walka z otaczającą go rzeczywistością i z samym sobą. * osamotnienie i brak akceptacji ze strony otoczenia - jest to wynik podjęcia samotnej walki z potężnym Zakonem. * działanie motywowane wysokimi pobudkami (miłością albo nienawiścią) - działanie Konrada wynika z wewnętrznego nakazu walki za ojczyznę, którą stawia ponad szczęście osobiste. * rozdarcie wewnętrzne - wynika ze świadomego popełnienia ciężkich zbrodni i głębokiego...