Autorytet to osoba uznawana i szczególnie ceniona w społeczeństwie. Moim największym autorytetem tuż po moich rodzicach, którzy włożyli bardzo wiele trudu w moje wychowanie, jest papież Jan Paweł II. Był to człowiek bardzo pobożny o wielkim sercu otwartym na każdego człowieka. Cenię go, ponieważ potrafił przebaczyć drugiej osobie nawet najgorsze czyny. Wybaczył zamachowcy, który postrzelił go próbując targnąć się na jego życie. On sam wtedy powiedział: "…modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu szczerze przebaczyłem". Oprócz tego to ponad podziw tolerancyjna osoba. Mimo tego, że był bardzo ważną postacią w naszej religii, starał się szanować i pragnął poznawać wiarę innych ludzi. Próbował zrozumieć, dlaczego dla nich nasz Bóg nie istnieje. Był pierwszym papieżem, który pokazał światu, że wysoko postawiony człowiek jak on, tak naprawdę jest jednym z nas. Udowodnił, że jego rola to pomoc ludziom i pobudzanie ich do wiary. Chęci, żeby coś zmienić na lepsze. Przez to stał się naprawdę ceniony. Na spotkania z nim na całym świecie przychodziły tysiące ludzi. W tym dużo młodzieży, która wcześniej wydawała się nie zainteresowana takimi sprawami. To on przekonał ich, że wiara jest nie odłącznym tematem życia i bez niej zginiemy. Ten papież zaszczepił nadzieję w wielu ludzkich sercach. Wszyscy go kochali i uważali za wspaniałego człowieka. Tak jest do dziś. Pomimo, że umarł, zawsze będzie żył w naszych sercach. Świat nigdy go nie zapomni. Właśnie dlatego uważam, że Jan Paweł II jest doskonałym autorytetem człowieka wartego naśladowania w dzisiejszych czasach.