Autorytet to osoba uznawana i szczególnie ceniona w społeczeństwie. Moim największym autorytetem tuż po moich rodzicach, którzy włożyli bardzo wiele trudu w moje wychowanie, jest papież Jan Paweł II. Był to człowiek bardzo pobożny o wielkim sercu otwartym na każdego człowieka. Cenię go, ponieważ potrafił przebaczyć drugiej osobie nawet najgorsze czyny. Wybaczył zamachowcy, który postrzelił go próbując targnąć się na jego życie. On sam wtedy powiedział: "…modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu szczerze przebaczyłem". Oprócz tego to ponad podziw tolerancyjna osoba. Mimo tego, że był bardzo ważną postacią w naszej religii, starał się szanować i pragnął poznawać wiarę innych ludzi. Próbował zrozumieć, dlaczego dla nich nasz Bóg nie istnieje. Był pierwszym papieżem, który pokazał światu, że wysoko postawiony człowiek jak on, tak naprawdę jest jednym z nas. Udowodnił, że jego rola to pomoc ludziom i pobudzanie ich do wiary. Chęci, żeby coś zmienić na lepsze. Przez to stał się naprawdę ceniony. Na spotkania...