Objawy zatruć, które wymieniono:

Bóle głowy, uczucie zimna, zawroty głowy, senność, gorączka, uczucie pieczenia skóry, ból brzucha, wymioty i nudności, biegunka, zaburzenia widzenia, zaburzenia pracy serca, dreszcze, przykry zapach z ust, trudności z oddychaniem, utrata przytomności, krwotoki.

Pierwsza pomoc w zatruciach.

Trzeba zebrać informacje o truciźnie, którą zażyto i drodze jej wchłonięcia.

Sprawdzić czynności życiowe zatrutego i ocenić jego stan. Odizolować go od źródła trucizny. wezwać pomoc specjalistyczną i do czasu aż ona przybędzie, jeśli poszkodowany jest nieprzytomny należy udrożnić drogi oddechowe i rozpocząć resuscytacjhę krązeniowo oddechową. Można także zastosować odtrutkę. Poszkodowanego należy zabezpieczyć przed działaniem warunków atmosferycznych i wspierać poszkodowanego psychicznie. Należy zabezpieczyć wszystkie leki, czy tez resztki pokarmu, którymi mógł się poszkodowany zatruć w celu badań. Należy także zabezpieczyć ewentualne wymiociny w celu badania toksykologicznego.

Odtrutka- jest to substancja znosząca lub zmniejszająca toksyczność trucizny albo powodujące zniesienie efektu biochemicznego spowodowanego działaniem trucizny.

Rodzaje: ogólne osłaniające i specyficzne

1. Ogolne – powietrze i tlen (jeśli dochodzi do niewydolności oddechowej)

Woda (zmywa rozciencza zobojętnia i ułatwia wydalanie wchłoniętych trucizn.

Węgiel aktywowany (jest obojętny dla organizmu. Absorbuje na swej powierzchni cząstki trucizny)

2. Osłaniające (jeśli do zatrucia doszło drogą doustną)

Białko jaja kurzego ma własciwosci zobojętniające i osłaniające, tzn. zmniejsza podrażnienie błony śluzowej zołądka

Odtłuszczone mleko – podobnie jak białko jaja kurzego.

Zawiesina mąki – ochrona błony śluzowej

Zawiesina żelatyny i gumy arabskiej – wzmacnia działanie węgla aktywowanego

3. Specyficzne – stosowane tylko i wyłącznie przez lekarza.