Program Excel jest wielki metody zarządzania informacjami i bazy danych, który jest używany przez prawie wszystkie przedsiębiorstwa małe lub duże. Tego rodzaju pracy jest głównie wykonywane przez program excel ekspertów, którzy mogą albo zewnętrznym lub może być pracownikiem firmy, ale przed wybraniem jednego, musi zapewnić, że posiada odpowiednią wiedzę o przedmiotem i jest w stanie profesjonalnie opracowanie bazy danych firmy. Jeśli baza danych firmy jest obsługiwane przez wszelkie nieprofesjonalnych konsultant w programie excel, następnie istnieje godziwej szansę typowych problemów powstać.

Jest główną zaletą za pomocą programu Excel, nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie zainstalowane w komputerze, komputer prawdopodobnie jest już wyposażone pakietu Microsoft Office i można natychmiast rozpocząć procesu programowania. Program Excel jest łatwy w użyciu, przyjazne dla użytkownika, a większość ludzi można uzyskać i przeglądać arkusz kalkulacyjny i wprowadzać proste zmiany, w przypadku braku konsultant w programie excel. W przypadku, gdy rekordyfirmy rośnie ogromne, w takiej sytuacji aplikacji programu excel można łatwo uaktualnić do programu access, oracle lub programu SQL server. Przechowywane w bazie danych programu excel można łatwo zintegrować do tabel przestawnych, przez wystarczy podłączyć je bezpośrednio do bazy danych OLAP.

Jako bogate w modułach finansowych, ekspert zatrudniony przez Ciebie opiekę nad programu excel, nie mają utworzyć oddzielne moduły finansowych. Program Excel może wykonać wiele funkcji finansowych, które obejmuje, amortyzacji środków trwałych. Program Excel jest również bardzo przenośne, zapewnia to, że dane mogą być łatwo wysyłane do innych urzędów, w innej lokalizacji za pomocą poczty e-mail. W przypadku, gdy podczas pocztą e-mail bazy danych programu excel, przypadkowemu wysłaniu go osobie, która nie jest autoryzowany, w takiej sytuacji problem, można rozwiązać poprzez zastosowanie ochrony hasło do dokumentu. Hasło to będzie chronić bazy danych od nieautoryzowanego użycia.

Wraz z różnych korzyści, utrzymywanie bazy danych przy użyciu programu excel aplikacji również ma pewne zalety.