Słowo człowiek posiada wiele definicji od tych naukowych, przez te zwyczajowo przyjęte, do poetyckich. W zależności od Religi, przynależności do kręgu kulturowego czy stopnia rozwoju cywilizacji, ludzie różnie interpretują znaczenie i sens życia, rolę człowieka w świecie i wreszcie sposób kreowania siebie jako osobowości. Jak brzmią słowa Fiodora Dostojewskiego „W ciągu całego życia człowiek nie tyle jest, ile stwarza siebie”. Można to interpretować na wielu płaszczyznach jednak zawsze płynie z nich jednakowy, bardzo prosty wniosek – człowiek sam kształtuje siebie, swoją osobowość, zachowania, sam pisze scenariusz swojego życia. Poprzez dokonywanie wyborów i podejmowanie decyzji staje się sobą, każdego dnia na nowo. Ludzie sami się ukierunkowują i dopasowują do różnych grup społecznych, nawet dobór czytanych książek, wpływa na ich sposób bycia. Choć wszystko to wydaje się samo w sobie brzmieć dość abstrakcyjnie, w rzeczywistości takie nie jest. Można znaleźć wiele przykładów, nawet współczesnych, dzieł literackich czy też filmowych, które ukazują tą jakże starą prawdę. Motyw kształtowania jednostki i jego światopoglądu jest tematem wdzięcznym i chętnie wykorzystywanym, jako że stanowi to bazę w budowaniu jakichkolwiek innych relacji czy zdarzeń – człowiek zawsze jest bohaterem swojego życia. Człowieka kształtują przede wszystkim jego wybory, przed którymi staje cały czas. Na myśl nasuwa mi się, może dość banalnie, książka „pamiętnik narkomanki”. Jest to historia dziewczyny, której życie zrujnowało piekło uzależnienia. Jest to idealny obraz tego jak wielki i rozległy wpływ mają nasze decyzje na całe nasze życie – nawet te najprostsze mogą zaważyć na nim całym, raz podjęte na zawsze zmieniają nas samych. Bohaterka wybierając narkotyki wybrała wyniszczające i nieszczęśliwe życie, w którym jedynym przyjacielem są używki. Każdy z nas spotyka się z wieloma pokusami, które mogą być w skutkach tragiczne i tylko my decydujemy czy się im poddać, ugiąć się pod wpływem środowiska czy też odmówić nie narażając się na ich, często negatywny, wydźwięk. Podobne relacje możemy znaleźć w filmie „Requiem for dream”, który w sposób dość brutalny pokazuje jak można sobie w prosty sposób zniszczyć życie, nawet poprzez ślepą pogoń za marzeniami. Przykładem kształtowania swojej osobowości może być literacka postać Świętoszka, jest to, co prawda osobowość sztuczna i wykreowana na potrzeby osiągnięcia określonych celi, jednakże jest kolejnym dowodem, że człowiek stwarza siebie. Ludzie często udają kogoś innego, stwarzają mylne pozory, aby dopasować się do ogółu, w którym się...