Jednym z najbardziej znanych liryków Mickiewicza jest krótki, pięciowersowy wiersz ,,Polały się łzy''. Jest to podsumowamie całego dotychczasowego życia poety, a zarazem poetycka biografia. Spojżenie na minione lata, podzielone na trzy okresy (dzieciństwo, młodość, wiek męski), jest niezwykle pesymistyczne. Autor wspomina niewinne i radosne dziecinstwo ,,sielskie, anielskie'' - okres w życiu najszczęśliwszy, młodość ,,górną i durną'' - pełną marzeń i fantazji oraz wiek męski ,,wiek klęski'' -...