Subkultury młodzieżowe.Termin "subkultura" oznacza podkulturę, odrębność jakiejś grupy społecznej względem innych grup społecznych. Członkowie danej subkultury posiadają własną tożsamość, tzn., że kierują się własnymi wzorami zachowań, posiadają charakterystyczny styl bycia czy sposób ubierania się , własny język czy system wartości.Pojęcie subkultury najczęściej związane jest ze środowiskami młodzieżowymi. Młodzi ludzie chcą wyrazić swoją spontaniczność i opozycję do kultury "świata dorosłych". Pragną podkreślać swój indywidualizm, swoją niezgodę i bunt wobec otaczającej rzeczywistości.Kultura młodzieżowa zaczęła kształtować się po drugiej wojnie światowej (w latach trzydziestychw Stanach Zjednoczonych rozprzestrzeniały się gangi młodzieżowe). Jednak apogeum rozwoju subkultur przypadło na lata sześćdziesiąte na Zachodzie Europy i w USA, wraz z rozwojem muzyki rockowej. Jedną z pierwszych, charakterystycznych grup byli rockersi, którzy tworzyli gangi. Zasłynęli jako ubrani w czarne kurtki motocykliści.Chyba najbardziej znaną i popularną subkulturą byli hipisi. Zaistnieli oni w połowie lat sześćdziesiątych w USA. Była to młodzież zbuntowana przeciw polityce państwa, przeciw panującemu systemowi społecznemu. Odrzucali wartości kultury konsumpcyjnej, normy społeczne oparte na rywalizacji, tradycji Kościoła itp.. Naczelną wartością była dla nichwolność i skrajny pacyfizm (stąd protesty przeciwko, prowadzonej wówczas przez Stany Zjednoczone, wojnie w Wietnamie). Głosili swobodę obyczajową i seksualną. Bardzo charakterystyczny, inspirujący i wieloznaczny był strój hipisów. Nosili długie włosy, brody, jaskrawo-kolorowe, zwiewne ubrania, sznury koralików i kwiaty we włosach. Ruch hipisowski dotarł do Europy i Australii i bardzo szybko zdobył popularność wśród młodzieży. Pod koniec lat sześćdziesiątych trafił do Polski, gdzie nie był mile widziany przez władze komunistyczne.Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, w Anglii, powstała subkulturaskinheadów, początkowo wzorująca się na imigrantach z Antyli, później przejęła i zaczęła propagować hasła nacjonalistyczne.Bardzo popularną i charakterystyczną była, powstała w Wielkiej Brytanii, w latach siedemdziesiątychi osiemdziesiątych, subkultura punkowa. Istotną rolę odgrywała tu muzyka rockowa. Jednym z pierwszych zespołów punkowych była angielska grupa Sex pistols. Ubiór i fryzura miały prowokować i jednocześnie manifestować krytykę wobec wszelkich instytucji społecznych, odrzucenie autorytetów. Z czasem bycie "punkowcem" zaczęło wiązać się z troską o środowisko naturalne, pacyfizmem, feminizmem,...