Akcja- zdarzenia przedstawione w utworze, kształtujące losy bohaterów

Ballada- jest to gatunek mieszany, ma cechy liryki, epiki i dramatu.

Epika- jeden z trzech rodzajów literackich, utwory są napisane wierszem lub prozą, występuje narrator, bohaterowie i fabuła oraz akcja.

Liryka- charakteryzuje się :

podziałem na strofy i wersy, srodki artystyczne i obecnością podmiotu lub bohatera lirycznego.

Liryka dzieli się na bezpośrednią i pośrednią