Biologia to nauka przyrodnicza o układach fizyko-chemicznych, do których można zastosować określenie "żywy", o życiu, ich pochodzeniu, rozwoju osobniczym, ewolucji, zależnościach między nimi, a także o powiązaniach między nimi i środowiskiem. Biologia stara się, używając metod naukowych, formułować ogólne prawa dotyczące wszelkich przejawów życia. ,,Wiele wspólnych problemów i metod łączy fizjologię z biochemią; genetykę molekularną z biochemią; systematykę z genetyką morfologią, anatomią cytologią paleontologią i biogeografią. Ogromnie bliskie są powiązania różnych działów biologii z tzw. biologią stosowaną (użytkową) – rolnictwem, ogrodnictwem, leśnictwem, a wreszcie z farmacją, medycyną, weterynarią, a także sozologią Bardzo silne są powiązania niektórych dyscyplin biologicznych z naukami niebiologicznymi. I tak np. biochemia i fizjologia nierozerwalnie związane są z chemia i fizyką. Prawie we wszystkich dziedzinach biologii, a szczególnie w biochemii, genetyce, systematyce i ekologii, w opracowaniu wyników badań konieczne jest zastosowanie metod statystycznych: a więc potrzebna jest tu matematyka z takimi instrumentami technicznymi jak komputery. Te wzajemne powiązania i współzależności różnych działów biologii mają działanie zespalające biologię. Sięga ono nawet poza granice biologii, wkraczają w dziedzinę nauk niebiologicznych, gdzie również panują różne powiązania. Dlatego często łączy się te nauki w grupę tzw. nauk przyrodniczych; w zakres tych nauk wchodzą: biologia, chemia, fizyka, geologia, geografia i astronomia.” Kiedyś w podstawówce był to jeden przedmiot:przyroda.W gimnazjum ten przedmiot rozdzielił się na 4 częśći: geografia,biologia,fizyka,chemia.Wszystkie opowiadają i uczą o otaczającym nas świecie, substancach, organizmach i ich składzie. Chemia jest obecna w biologii np. w DNA, RNA gdzie występują takie związki jak reszta kwasu fosforowego, cytozyna, guanina itp. Ponadto w anatomii i fizjologii człowieka. Człowiek aby żyć potrzebują pierwiastków chemicznych, które częściowo budują organizm (np. tlen, wodór, węgiel, azot). Organizm potrzebują również makroelementów (fosfor, wapń, magnez) i mikroelementów (np. żelazo, jod fluor). Ponadto organizm potrzebuje także witamin do prawidłowego funkcjowania. Większość witamin zawiera tzw. grupą aminową (NH2) więc są aminami (np. tiamina). Wyjaśnia zjawiska biologiczne i chemiczne . Chemia wiąże się z biologią przez białka, tłuszcze, cukry,reakcje zachodzące w roślinach ,w ciele człowieka zachodzi wiele reakcji miedzy innymi z H2O. Chemia połaczona z biologią daje nazwę Biochemia.Ta nauka...