Biologia to nauka przyrodnicza o układach fizyko-chemicznych, do których można zastosować określenie "żywy", o życiu, ich pochodzeniu, rozwoju osobniczym, ewolucji, zależnościach między nimi, a także o powiązaniach między nimi i środowiskiem. Biologia stara się, używając metod naukowych, formułować ogólne prawa dotyczące wszelkich przejawów życia.

,,Wiele wspólnych problemów i metod łączy fizjologię z biochemią; genetykę molekularną z biochemią; systematykę z genetyką morfologią, anatomią cytologią paleontologią i biogeografią. Ogromnie bliskie są powiązania różnych działów biologii z tzw. biologią stosowaną (użytkową) – rolnictwem, ogrodnictwem, leśnictwem, a wreszcie z farmacją, medycyną, weterynarią, a także sozologią

Bardzo silne są powiązania niektórych dyscyplin biologicznych z naukami niebiologicznymi. I tak np. biochemia i fizjologia nierozerwalnie związane są z chemia i fizyką. Prawie we wszystkich dziedzinach biologii, a szczególnie w biochemii, genetyce, systematyce i ekologii, w opracowaniu wyników badań konieczne jest zastosowanie metod statystycznych: a więc potrzebna jest tu matematyka z takimi instrumentami technicznymi jak komputery.

Te wzajemne powiązania i współzależności różnych działów biologii mają działanie zespalające biologię. Sięga ono nawet poza granice biologii, wkraczają w dziedzinę nauk niebiologicznych, gdzie również panują różne powiązania. Dlatego często łączy się te nauki w grupę tzw. nauk przyrodniczych; w zakres tych nauk wchodzą: biologia, chemia, fizyka, geologia, geografia i astronomia.”

Kiedyś w podstawówce był to jeden przedmiot:przyroda.W gimnazjum ten przedmiot rozdzielił się na 4 częśći: geografia,biologia,fizyka,chemia.Wszystkie opowiadają i uczą o otaczającym nas świecie, substancach, organizmach i ich składzie.

Chemia jest obecna w biologii np. w DNA, RNA gdzie występują takie związki jak reszta kwasu fosforowego, cytozyna, guanina itp.

Ponadto w anatomii i fizjologii człowieka. Człowiek aby żyć potrzebują pierwiastków chemicznych, które częściowo budują organizm (np. tlen, wodór, węgiel, azot). Organizm potrzebują również makroelementów (fosfor, wapń, magnez) i mikroelementów (np. żelazo, jod fluor).

Ponadto organizm potrzebuje także witamin do prawidłowego funkcjowania. Większość witamin zawiera tzw. grupą aminową (NH2) więc są aminami (np. tiamina). Wyjaśnia zjawiska biologiczne i chemiczne .

Chemia wiąże się z biologią przez białka, tłuszcze, cukry,reakcje zachodzące w roślinach ,w ciele człowieka zachodzi wiele reakcji miedzy innymi z H2O.

Chemia połaczona z biologią daje nazwę Biochemia.Ta nauka (jeśli chodzi o samą część biologiczną) zajmuje się substancjami przeważnie organicznymi o dużym znaczeniu biologicznym, takimi jak biopolimery..

Fizyka- poprzez optykę, ale także np. transport przez błonę, ruch organelli w kom., ruchy roślin, wyjaśnia wady oczu takie jak daltonizm, dalekowzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm. Wyjaśnia jak powstaje promień (w jaki sposób się załamuje, co jest przyczyną tych wad - zazwyczaj promień jest za krótki albo za długi i tworzy nieprawidłowy obraz w oku ) możemy podawać długości, wagę organizmów

Fizyka połączona z biologią daje nazwę Biofizyka.Tutaj niestety nie da się rozdzielić na część fizyczną i biologiczną.Ta nauka zajmuje się badaniami procesów fizycznych związanych z funkcjonowaniem określonych obiektów żywych: organizmów, organów, tkanek, komórek.

Geografia- jak pogoda w różnych strefach klimatycznych wpływa na rośliny i zwierzęta, zwierzęta zamieszkujące dany kraj/kontynent... Geografia połączona z biologią daje nazwę Biogeografia.Ta nauka zajmuje się przestrzennym rozmieszczeniem żyjących na Zimie roślin i zwierząt.

Historia- łączy się z każdym przedmiotem, ponieważ wszystko ma swoją przeszłość. ,,Postęp w badaniach nad budową organizmów nastąpił w wyniku skonstruowania pierwszego mikroskopu przez Holendra Antoniego Leewenhoeka. Przełomowym okresem w rozwoju biologii był wiek XIX. W tym właśnie czasie została ogłoszona teoria komórkowa budowy roślin i zwierząt, która wskazywała na jedność wszystkich żywych organizmów. W badaniach przyrodniczych poza opisem i klasyfikacją organizmów zaczęto zajmować się analizą procesów zachodzących w organizmach.”Hipokrates wybitny lekarz i uczony , określił czym jest etyka zawodu lekarza .Do dziś studenci kończący akademię medyczną składają przysięgę Hipokratesa. A. Vesalius w XVI wieku przedstawił prace w której znacznie dokładniej niż Galan opisał budowę ciała człowieka. Z.Jansen skonstruował pierwszy mikroskop, W1628 roku angielski lekarz W. Harley przedstawił cały obieg krwi u człowieka i wyjaśnił pracę naszego serca , G. Mendel opublikował podstawowe reguły dziedziczenia cech. I można by wymieniać wiele innych odkryć .

Obok wymienionych przedmiotów istotną rolę pełni również nauczanie matematyki, gdyż jest ona „narzędziem” pozwalającym lepiej poznać i opisać w sposób formalny badane zjawiska. Matematyka połączona z biologią daje nazwę Biomatematyka.Ta nauka zajmuje się rozwojem metod matematycznych na potrzeby biologii i zastosowaniem matemtyki do badań biologicznych.