Czas Perfekt pozwala opowiadać o wydarzeniach z przeszłości. Imiesłów czasu Perfekt zawsze stawiamy na końcu zdania. Perftekt z haben Większość czasowników, szczególnie: - czasowniki z dopełnieniem w bierniku - czasowniki zwrotne - czasowniki modalne Perfekt z sein - czasowniki oznaczające zmianę miejsca - czasowniki oznaczające zmianę stanu - czasowniki sygnalizujące "stawianie się" - sein i bleiben Niektóre czasowniki tworzą czas Perfekt zarówno z haben jak i z sein w zależności od tego, czy wymagają dopełnienia w bierniku (haben), czy wyrażają ruch/kierunek...