Wymiar sprawiedliwości powinien opierać się na czterech podstawowych zasadach: - właściwości inaczej fachowości polegającej właściwej obsadzie personalnej, określeniu kompetencji rzeczowej sadów oraz sposobu organizacji pracy sędziów; - niezależności, która jest wyrazem autonomii pracy sądów i sędziów w stosunku do innych organów państwowych, zasada ta określa pozycję ustrojową i rolę sądów, można mówić o niezależności w...