Wymiar sprawiedliwości powinien opierać się na czterech podstawowych zasadach:

- właściwości inaczej fachowości polegającej właściwej obsadzie personalnej, określeniu kompetencji rzeczowej sadów oraz sposobu organizacji pracy sędziów;

- niezależności, która jest wyrazem autonomii pracy sądów i sędziów w stosunku do innych organów państwowych, zasada ta określa pozycję ustrojową i rolę sądów, można mówić o niezależności w znaczeniu organizacyjnym i funkcjonalnym;

- bezstronności nakazującej sędziom zachowanie neutralności i niezależności względem jakichkolwiek wpływów;

- niezawisłości polegającej na podporządkowaniu sądów wyłącznie Konstytucji i ustawom.